GJENREIS DEN SOSIALE BOLIGPOLITIKKEN

Skrevet . Publisert i 2000

Det er totalt uakseptabelt at en i de større byer må betale nesten en million kroner for en liten leilighet på 45 kvm. Det hersker en kasinoøkonomi og prisanarki innen boligsektoren i Norge som er det rene vanvidd. I tillegg får staten mer inntekter fra boligsektoren gjennom skatter og avgifter (moms) enn de gir ut til støtteordninger, tilskudd og rentefradrag. Statens fortjeneste på boliger er i dag 3,1 milliarder og momsen utgjør hele 8 milliarder.Etter at offentlige støtteordninger til nybygging er avviklet er det markedskreftene som råder. Det har ført til lav nybyggingstakt og få nye boliger. Dette har ført til en katastrofal prisøkning, som rammer vanlige folks økonomi hardt. Etter at boligloven ble opphevet ved årsskifte har bl.a. eldre mennesker måtte betale opptil 50% økning i husleien. Denne boligpolitikken har Ap og de borgerlige partier gått inn for med åpne øyne.

Kommunistene krever:

Det er ubegripelig at et Etterkrigs-Norge hadde råd til å skaffe boliger til alle, til rimelige innskudd og leier, mens man i Velstands-Norge i år 2000 forvalter boligmarkedet som det reineste flåeri av vanlige mennesker.

Harald Reppesgaard
Pressetalsmann

Utskrift