Knus Røkkestaten

Skrevet . Publisert i 2000

Denne appellen minner om 68-erne og er reell nok, men må defineres: Norge kjennetegnes idag av et enormt misbruk av våre resurser. Mens våre jernbane og båtruter er utrygge, og helse og omsorg like så, grunnet pengemangel, grafser noen få milliardærer grådig til seg av vår felles samfunnskake.

Nå er ikke Kjell Inge Røkke «ondere», som de sier i USA, - enn de andre Mammonslavene i gamlelandet, men han liker seg i rampelyset, der han brillierer med privatfly, lystbåt til nær en halv milliard og fjellstue med 24 dasser. Derfor blir Røkkestaten et godt synonym for den økonomisk bedritne urettstaten Norge.

Svensk TV2 hadde 13.ds. et debattprogram, der det framkom at stadig flere måtte langtidsykemelde seg. Samtlige i panelet var enige om at det ofte ble stillt altfor store krav til samfunnsborgerne. Det samme er tilfellet i Norge og den industrialiserte verden. Noe måtte gjøres snarest, ikke minst fordi så mange tok sitt liv fordi de følte de ikke strakk til, og samarbeid på ulike nivå ble antydet som løsninger. Hovedårsaken er udiskutabelt det kapitalistiske produksjons- og levesystemet. All virksomhets mål er blitt maksimal profitt. Da må man presse arbeidskrafta til det ytterste, og derfor må man ha en reservearme av arbeidsledige der man kan hente inn kraft når den trengs.

Samtidig presser trusselen om ledighet de ansatte til ofte umenneskelig slit og stress.

Helsevesenet får for små bevilgninger og mannskap til å klare problemene, mens tusenvis av unge mennesker utdannes til kasinospill på børsene, der folk i Røkkestaten raider og jonglerer med de penger de har krafset til seg ved skattebegunstigede spekulasjoner.

Over 90% av de penger som omsettes på børsene brukes ikke til nye arbeidsplasser, men heller til å legge slike ned. Mens samfunnet tidligere i noen grad inspirerte til skapende arbeidsinnsats, er slikt blitt reine idiotiet i de raske pengenes tid. Fra barnsbein skal man lære spill, ispedd vold og gevinster. Hvorfor arbeide når vi alle kan tjene til et luksusliv på børs?

Selv våre statsfinansierte TV-kanaler bruker skattepengene våre, og setter publikum i ekstase når hundretusenene rauser ut og inn i mer eller mindre tomme lommer. Ja, hvorfor skal det arbeides? Religionenes gamle advarsler om åger og pengespill preller av på Bondevik , fordi dette er livsnærven, drivkraften i Røkkestaten, og som går foran omsorgen for barn, gamle og underpriviligerte. Derfor må Røkkestaten demonteres. De demokratiske folkeorganene må overta den makt Røkkene misbruker, og før disse knuser både menneskene og naturen.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift