Pølse-logikk

"Lærerne må ikke stille urealistiske krav til årets lønnsoppgjør" sa representanten for LO. Omtrent samtidig ga salget av et rederi f.eks Hegnar en gevinst på 700 millioner. Det var realistisk.

"Vi må vise ansvarlighet ved årets lønnsoppgjør" er budskapet fra arbeidgiverne og fra regjeringen. Men det budskapet går til de som tjener minst, ikke til f.eks. Røkke som fikk grønt lys fra Sponheim til å å kose seg i Akers pengebinge helt aleine. Det var ansvarlig.

"For stor lønnsvekst skaper inflasjon" er advarselen til lønnstakerne forran hver oppgjør. Sendes slike advarsler til Børsen og til spekulantene?

"Hvis noen grupper får store lønnshopp blir det mindre til andre. Pølsa vokser ikke når den skal deles. Hvis noen tar store biter blir det mindre til deling på resten av lønnstakerne." Argumentet er velkjent for alle og virker ytterst logisk i sin jernharde konsekvens. Ethvert tenkende menneske skjønner at dette er rett.

Problemet er at pølsene til arbeidsgiverne, børspekulantene, skatteunnalurerne, osv. pølsene til alle Røkkene og Hegnarene holdes unna pølseregnskapet. De holdes skjult når lønnstarne skal diskutere delingen av den siste pølsen.

La oss få alle pølsene på bordet når delingen skal begynne!

Knut Lindtner
leder av NKP i Nordland

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!