Er det de unge som tenker lengst?

Kong Harald holdt og i år sin tradisjonelle nyttårtale med kloke synspunkter og var langt merobjektiv enn statsminister Bondeviks like tradisjonelle, der han skrøt av det fine han mente å ha fått til.

Mens kongen var dristig til å antyde en ny rødstrømpeaksjon for å rette på urett, hadde Bondevik et diffust samefond i ermet. Statsministeren skildret så vårt forgagne århundre som en sammenhengende rekke framskritt, noe han sjøl i beskjeden grad har vært medvirkende til, og som desuten ikke stemmer. Det siste tiåret, og ikke minst det siste året har faktisk vært preget av tilbakeskritt. Av rasering av sosiale goder og en voldsomt økende forskjell mellom fattige og rike.

Det siste året har også blitt preget av at USA har tvunget Norge med i en folkerettstridig terrorbombing av det jugoslaviske folk som vi kjempet sammen med mot de tyske naziregimet. Det må utvilsomt plage vår ellers sikkert velmenende statsminister.

Utviklinga de siste er ellers preget av de raske pengenes tid, av vold både i det reelle liv og i kulturen. I dette århundre så vi hvordan nazistisk voldsmentalitet førte til masseslakt i Europa, og banalitetene og voldsmentaliteten i USA kan gi oss frysninger.

Mens en rundspørring i England om de betydligste personlighetene i dette århundre førte Karl Marx på toppen, fulgt av en rekke andre store vitenskapsmenn, ga en tilsvarende rundspørring i det amerikanske nyhetsmagasinet Times et sjokkerende resultat. Der kom rockesangeren Elvis Prestley på topp, fulgt av hederlige statsminister Yitzak Rabin, mens diktatoren Adolf Hitler og USAs egen svovelpredikant Billy Graham, kom knepent foran vitenskapsmannen Albert Schweitzer på 5. plass.

Med en slik folkesjel kan lett våpenfabrikanter og krigshauker få farlig oppbakking. Desverre har USAs way of live, sjølsentrismen også fått fotfeste i Norge. I en rundspørrig i en lokalavis om nyttårsønskene til 100 personer i ulike aldre i regionen, kom det fram at omlag 85% av disse var opptatt av sin egen situasjon, og der billigere sprit, tobakk og bensin var blant ønskene.

Bare omlag 15%, og oppløftende de fleste unge, ønsket fred og mer rettferd. Nå kan det jo hende at intervjueren hadde spurt nettopp om det personlige aspektet, og slik er kanskje de unges svar så mye mer oppløftende. I alle fall er utviklinga mot et råere samfunn, med utpregede vinnere og feilaktig definerte tapere, så alvorlig at det ikke holder med kong Haralds råd om ettertanke i samband med årtusenskiftet. Hver eneste dag er det behov for tenke over hvordan vi kan få samfunnet inn på en veg der vår samlede klokskap og ikke pengespekulantene får styre samfunnsutviklinga.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!