Et drivhus for alle barn

Kommunistene (NKP) følger debatten i en rekke kommuner om nedlegging av barnehagene. Etter vår mening er dette samfunnsutvikling i revers og helt meningløs og uforståelig. Mens landet renner over av penger må altså det viktigste virkemidlet for systematisk pesonlighetsutvikling av neste generasjon innskrenke.

NKPs holdning er dette: Gratis barnehager til alle foreldre uansett økonomi og personlige forutstninger! Barnehagene må utvikles til et drivhus for pesonlig vekst! Ingen barn skal lide fordi foreldrene av ulike grunner har dårlig økonomi!

Perspektivet vårt er dette: Barnehagene må utvikles til kulturelle verksted der barna lærer seg en rekke ferdigheter som er nødvendig for en allsidig personlighetsutvikling. Det vi har sett av barnehager til nå er miniatyrer av hva vi kunne ha hatt. Vi skulle hatt dansepedagoger, musikklærere, undervisning og opplæring i en rekke ferdigheter som de fleste barn har potensiale for, men som skjelden realiseres. Vi må skape et drivhus for utvikling av allsidige personligheter, ikke snevre, egoistiske fagidioter.

Den kunnskapen vi har viser at jo flere ferdighetsbein et barn utvikler, jo større allsidighet det får, desto større er evnen til å tåle motgang og vansker som voksen. Egentlig skulle også næringslivet være interessert i dette for allsidighetsutviklingen av personligheten gjør slike mennesker svært anvendelige også i arbeidslivet, som voksne.

Enda et perspektiv: Den økende rusbruken i samfunnet, ikke minst blant ungsommen, må en møte med langsiktige tiltak. En barnehage som utvikler allsidige personligheter tror vi er det beste og mest effektive tiltaket mot rusavhengiget. Slike barn vil lære seg å ruse seg på sine egen allsidige ferdigheter, kjemisk rusing vil miste sin mye av sin tiltrekningskraft på denne typen mennesker.

Hele den utviklingen vi har sett av barnepolitikken de siste årene med privatisering, økende egenbetaling, kontantstøtte for å holde unger ute av barnehagen og f.eks nedleggelser som nå i Narvik, er en tragedie for alle som bryr seg om de menneksene som skal følge etter oss som i dag er voksne.

Øistein Olsen
Leder NKP i Narvik

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!