Rekrutteringa av norske offiserer

Skrevet . Publisert i 2000

Om ikke fredsforkjempere og fornuftige politikere klarer å avverge nye kriger, vil disse neppe bli preget av masseslakning av soldater som under den 1. og 2 verdenskrig. Det vil bli masseødeleggelser av infrastruktur, konkurrerende produksjonsbedrifter og drap på sivilbefolkningen, slk vi opplevde det i Jugoslavia.

Behovet for soldater og offiserer vil ikke bli så stort, derimot de spesielle kvalifi- kasjonene. Når det så skal verves offiserer til NATOs oppgaver å sikre oljekilder i muslimske land, vil offiserer med muslimsk bakgrunn kunne være nyttige. Vi har og sett hvordan muslimer og andre religiøse og halvreligiøse bevegelser som nazister, er fanatisk lojale mot førere og overordnede, og villige til å utføre ordrer.

Den 9.april opplevde vi det nesten paradoksale at kommunister og Arbeiderpartifolk som trodde på det brukne gevær, umiddelbart meldte seg for å kjempe mot tyskerne og seinere ble bærere av den aktive illegale motstandskampen. Nazistiske offiserer gikk i Tysklands tjeneste. Norske offiserer spilte liten rolle i den illegale motstanden. Etter krigen opplevde vi at kommunister som hadde kjempet aktivt i Milorg og andre kampgrupper mot okkupantene, systematisk ble luket ut fra det norske forsvaret.

Den politiske situasjonen preges nå av at de reine nazistene reiser hodet, og at høyre- ekstreme politiske bevegelser har betydelig styrke. Le Pen i Frankrike, Hajder i Øste- rike, Glistrup i Danmark og Hagens parti i Norge har betydelige likhetspunkter. De har dominerende ledere, spiller på populistisk skattepolitikk som slår an hos småborgere og i overflatiske arbeidermiljøer, de setter svake grupper opp mot hver andre, misliker fagbevegelsen og framfor alt spiller de på fremmedfiendtlige strenger.

Slik har disse også skremmende likhetstegn med nazistene, og tilnærminga til disse kan komme til å øke i takt med økende oppslutning. Nå er nok de aller fleste i Hagenpartiet preget av norske demokratiske tradisjoner og har engasjert seg fordi de finner mye urett i norsk politikk, men uten å gå i dybden for å finne de reelle årsakene, gjør de vondt ofte værre. Men noen av Hagens disipler har utillatelige fremmedfiendtlige, høyreekstreme holdninger, som gjør det relevant å stille spørsmål om dette partiet bør ha lederen i Stortingets forsvarskomite.

Representanten fra Forsvarets Overkommando som var på TV, ville ha offiserer fra ulike miljø og tok av seg på føttende for å verve muslimer. O.K. Kan vi forvente at han kommer med knyttet neve inn i NKU og andre venstremiljøer i det samme ærend? Disse viste i alle fall at de var til å stole på, da det ble blodig alvor i 1940-45.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift