Stopp den politiske volden!

Lokalene til Norges Kommunistiske Parti, Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU) og avdministrasjonen til avisa "Friheten" i Bergen ble lørdag, 12/2-2000, igjen utsatt for hærverk.

Alt tyder på at handlingen er politisk motivert. Store hull i lokalenes frontruter forårsaket av murstein kastet inn i lokalene på kveldstid like etter kl. 21.00 representerer i sin verste konsekvens en direkte fysisk trussel mot mennesker. Slik vold undergraver organisasjons -og ytringsfriheten.

Forholdet er anmeldt til politiet. Vi går samtidig offentlig ut med disse opplysningene for å forebygge voldsopptrapping. Det er 3.gang på få år at våre lokaler har vært angrepet.

Volden må sees i sammenheng med nylige anslag, drapstrusler og drap begått mot tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen. Det er på det rene at nazismen igjen er på banen i ny forkledning, nasjonalt og internasjonalt.

Politiske voldshandlinger kreves økt årvåkenhet og aksjonsenhet mellom alle demokratiske, antirasistiske og antifascistiske krefter. Sammen må vi stoppe den brunflekkete volden før det er for sent.

Arbeidsutvalget i NKPs sentralstyre, 13/2-2000
Per Lothar Lindtner, Kjell Underlid, Asbjørn Andersen

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!