Om hensynsløse barn og ungdom

I TV-programmet "Holmgang" 9.ds. var bøllete barn og unge tema. Det ble vist til hvordan slike sikret seg plasser på bussen mens gamle invalider måtte stå, og sjåfførene ble spyttet på.

Panelet diskuterte hvorvidt det var hjemmene eller skolen som bar skylda. En mente at wiskyflaska sto i vegen og en annen trodde kortere arbeidstid og høyere lønn kunne løse floker. At det råe banale språket, volden, hensynsløsheten og ødeleggelsestrangen blant de unge er en direkte refleks av dagens kasinokapitalisme, som også de voksne mer og mer blir slaver av, ble ikke tilbørlig behandlet i paneldebatten.

Våre gamle kulturtradisjoner som var preget av respekten for de knappe resursene i fjellandet og av de nær jamnbyrdige menneskenes nødvendighet av å stå sammen for å fravriste en karrig natur sitt livsgrunnlag, blir nå i økende tempo erstattet av globalkapitalismens råere kultur.

I det nye, rike USA, med "den sterkestes rett", ble kulturen preget vold og banaliteter, og fordi en slik kultur tjener konsumsamfunnet blir denne tredd over oss, og stadig mer i original språkdrakt. Våre kulturtradisjoner var ofte mer i samsvar med de samholdsmønstrene man hadde i de land som forsøkte å bygge opp sosialistiske samfunn.

Det bør være udiskutabelt at både heim og skole har ansvar for å gi de unge en oppdragelse som gir de sjøltillit, trygghet og et humant livsyn, men det blir et sisyfosarbeid så lenge samfunnet tillater at hensynsløse filmspekulanter å produserer forrående og perverse lystvoldfilmer. Filmer med lystødeleggelse av møysommelig skapte verdier - og der det higes etter de flotteste bystene og blankeste bilene og der "de raske pengene" betinger livsnytelsene.

Hva hjelper det om skole og foreldre formaner til hjelpsomhet og beskjedenhet, når mediene framstiller Røkke og andre hensynsløse pengespillere som forbilledene som har "kommet seg fram" til et luksusliv, mens de virkelige heltene som slet og bygde landet ofte må lide i helsekøer.

Jeg har forsonet meg med at kristenfolket er for mye opptatt av homofili, til å kunne engasjere seg med bagateller som lystvold. Derimot er jeg meget skuffet over at ikke hele venstresida klarere ser at den massive brutaliteten som unge møtes av i mediene, fremmer høyreekstreme holdninger og hinder det humane samfunnet med frihet, likhet og brorskap som de fleste innerst inne ønsker seg.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!