TV-underhaldning spegler dei mektiges fordommar?

Skrevet . Publisert i 2000

Vi ser aldri eit norsk satire-program på TV utan at to ingrediensar er med: 1) Utdriting av dei som har fordommar mot innvandrargrupper, og 2) sterk støtte til dei som har fordommar mot norske bygdefolk, dialektar og nynorsk.

For å omskrive den italienske sosialisten Gramsci kan vi seie at "dei mektiges fordommar er dei mektige fordommar når det kulturelle hegemoniet blir skapt". For TV-underholdningas folk bur ikkje på Tøyen eller Veitvet saman med barnerike muslimske familiar. Dei sit trygt på Vestkanten og ser hånsk ned på nordmenn som er "rasistar".

Men når det gjeld eigne fordommar mot bygdefolk og bygdekultur, kan dei spele dei ut for full guffe. Hadde innvandrargrupper blitt hånt slik som norsk bygdekultur, ville programma blitt stoppa, og programskaparane vore utan jobb.

Nå tålar vel både målfolk og norske bygdefolk generelt ganske mykje. Vi er rett og slett så vant til å vere mobbeoffer at vi har tilpassa oss.

Men når den språklege mobbinga går ut over ungane våre, da må vi seie frå. I barneprogrammet Kykelikokos opptrer det ein forvirra person med norsk flagg på ryggen. Han bablar ei blanding av telemarksmål og eit kvasi-nynorsk med grove feil og rare, konstruerte ord. Det er lett å merke at dette gjer inntrykk på bygdeungane, for dei som ringer inn til programmet, strevar livet av seg for å snakke korrekt bokmål, sjølv om dei ringer frå Vinje eller Lom.

I mi eiga heimbygd, Krødsherad, tør ikkje ungane snakke heimedialekta når dei er på skolen, på kafè eller på besøk hos innflyttar-venner. Det har dei sjølve fortalt meg i ei intervju-undersøking. Dei er redde for å bli mobba for si eiga heimedialekt - i si eiga bygd! Og når desse "midlands-dialektane" nå blir latterleggjort på TV, vil sjølvsagt mobbarane få enda eit "poeng": "Du snakker jo slik som han dummingen i Kykelikokos!"

Ei sak er at det er langt meir svensk og dansk å høre i norske barneprogram enn det er av norske dialektar og nynorsk. Men når det blir brukt noko anna enn konservativt bokmål, så blir altså dette språket latterleggjort. Det er faktisk på sin plass å minne om at det konservative bokmålet i norsk barne-TV berre blir snakka av 15% av befolkninga, i følgje databasar over norsk språkbruk.

Siste skrik hos vestkant-norskingane er å fleipe med samane. Dei rasistiske revyinnslaga frå Finnmarkskysten er blitt "in" på Marienlyst.

Det er på sin plass å minne vestkant-norskingane om at det ikkje er "fremmedfrykt" som har skapt dei verste utslaga av rasisme her på jorda. Tvert om: Både i Sør-Afrika og Sørstatane har mobbar og offer kjent kvarandre i fleire hundre år. Det er når dei underkua reiser seg og krev jamstelling, at rasehatet blussar opp. Og da alltid i form av "dei mektiges fordommar".

Eg har aldri sett eit revy- eller TV-innslag som fleipar med dei maktberande gruppenes fordommar her i landet. Dei som lagar underholdninga, anten det er Gokstad, Pedersen eller Jespersen, verken vil eller tør fleipe med 1) byfolks fordommar mot bygdefolk og nynorsk, eller 2) norsk-norskinganes forakt for samane. Så vi må vel finne oss i for all framtid at humoren bygger på dei mektiges fordommar. Men eit krav bør vi kunna stille: Ikkje mobb ungane våre for det språket dei og foreldra brukar, anten det er norsk eller samisk!

Hartvig Sætra

Utskrift