Opptrent av USAs Kosovo-styrke?

Tanjug melder frå Urosevac i Kosovo at albanske nasjonalistar blir trent i geriljakrig av USA-offiserar, som offisielt hører til KFOR-styrken, på Bondsteel-basen utafor Urosevac. Basen er offisielt administrert av FN.

Mannskapa kjem til basen i sivil, og er offisielt "tilsette ved firmaet Brian Roth&Co". Men staks dei er inne på basen, får dei amerikanske uniformer på, og dei får trening av amerikanske offiserar. Treninga går ut på å "underordne ein fiendtleg befolkning", "slå ned opprør" og "drive ut fiendar".

Dei mange uoffisielle rapportane om denne leiren har skremt både serberar og andre ikkje-albanske innbyggarar i området.

Kjente avgåande utanriksminister Vollebæk til det som foregår på Bondsteel-basen? Vil regjeringa Stoltenberg og spesielt utanriksminister Jagland undersøke saka?

Hartvig Sætra

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!