Alvorlig anklage mot Bondevik

I Hellige Kors-kirken i Berlin ble det den 2. til 4. juni holdt et tribunal hvor de ansvarlige politiske lederne i NATO-landene ble anklaget for brudd mot folkeretten og menneskerettighetene etter sitt folkerettstridige bombeangrep mot Jugoslavia.

Bortsett fra et meget kort TV-intervju med Egeland i norsk avdeling av Amnesty Internasjonal, hvor han sa seg enig med tribunalets anklagepunkter, er saken fortiet i den overveldende delen av norske nyhetsmedier. Tribunalet i Berlin vil bli fulgt opp den 10.juni i New York, og dokumentene fra begge tribunalene vil bli oversendt folkerettdomstolen i Haag med alvorlige anklager mot NATO-politikere. Blant disse er statsminister Bondevik og andre norske politikere som hodestups fulgte ordren fra USAs krigshauker.

Tribunalene er ikke noen venstre-ekstremistiske påfunn, men er arrangert av kjente menneskerettsforkjempere og professorer ved ulike fredsforskningsinstitutter. Tribunalet som finner sted i New York vil bli ledet av USAs tidligere justisminister Ramsey Clark, som var meget skeptisk til påskuddet for bombeangrepene.

Hitler brukte i sin tid et oppkonstruert påskudd for overfallet på Polen, og etter nær 30 år har det kommet for dagen at påskuddet som USA brukte for å angripe Nord-Korea også var oppkonstruert.

Tribunalet i Berlin peker på en rekke folkerettsstridige brudd i samband med bombeangrepet, der ikke minst påskuddet til angrepet blir fordømt. Den tyske dagsavisa Neues Deutschland hadde halvannen side reportasjestoff fra tribunalet, og det er en alvorlig forsømmelse fra norsk presse og TV når så viktige saker som gjelder liv og død - krig eller fred i verden neglisjeres.

I tribunalet ble det reist en rekke spørsmål ved NATO som fredsinstrument samt argumenter som peker mot å overlate verdens rettsikkerhet til FN og ikke en gruppe stater med økonomiske interesser i bakhanda.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!