Jagland på kanten?

Om Cubas ambassade hadde invitert en del ordførere fra Senterpartiet og SV og Journalister fra Friheten og Klassekampen til Havanna, og Cubas utenriksminister der hadde anbefalt alle som ikke likte Stoltenberg å samarbeide for å bli kvitt ham, ville vi hørt et ramaskrik i norsk presse om utidig og uvennlig kubansk innblanding. I følge Aftenposten har Norges ambassade i Beograd invitert opposisjonelle serbiske ordførere og journalister til Oslo, der de har møtt vår utenriksminister Torbjørn Jagland som inderlig har anmodet de om å samarbeide for å bli kvitt Jugoslavias lovlig valgte president Milosevic. Han overlot disse sågar en sum norske oljepenger til sitt virke.

Tidligere har jo byer i Serbia med borgerlige ordførere fått norsk fyringsolje, mens barna i byer med sosialistiske ordførere måtte fryse. Jaglands gjester kunne ifølge Aftenposten fortelle at verdens handelsblokade førte til sult og savn for vanlige folk og styrket Milosevic sin prestige, og Jagland ville derfor oppheve blokaden, men måtte spørre Schrøder, Bill og Tony først.


Når så Jaglands gjester kommer hjem igjen med sine sølvpenger, og kan fortelle at Jagland sa ”look at Kroatia” (som under krigen kjempet sammen med Hitler mot serbere og nordmenn) står vel Milosevic klar med håndjerna? Eller må vi omsider innrømme at USAs våpenindustri gjennom CIA har løyet massivt om serberne for å rettferdiggjøre de feige og folkerettstridige bombeangrepene også vi forøvet mot et folk som trodde på oss.

Om vi ser bort fra gamle vennskapsbånd, står vi allikevel overfor spørsmålet: Er det i samsvar med det internasjonale diplomatiets regler, når en utenriksminister oppfordrer til å kaste en folkevalgt statsleder som ikke har gått ut over sitt lands grenser, bare fordi denne ikke legger seg flar for storkapitalen?

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!