INGEN NAZISTER I OSLOS ELLER NOEN ANDRE GATER I NORGE

Skrevet . Publisert i 2000

Vi er de seneste dagene blitt kjent med at nazister ønsker å marsjere for å markere Rudolf Hess' dødsdag. En slik marsj under nazistiske symboler med støtte til en ideologi bygget på menneskeforakt kan vi aldri godta. Marsjen er et hån mot de som ga sitt liv for frigjøringen fra nazismens åk under den annen verdenskrig, med sin hyldest til krigsforbryteren Rudolf Hess, en mann dømt for forbrytelser begått mot menneskeheten under nazismens faner. Nazistene ønsket å marsjere i Oslo, men politiet fant en ikke-politisk grunn til å gi en tillatelse, og nå ser de seg om etter et annet sted å arrangere marsjen.


Nå har det norske samfunnet sjansen til å avvise disse elementene en gang for alle. Politikere og andre som har mulighet, vær deres ansvar bevisst og sett en stopper for denne typen markeringer. Oslo og Akershus distrikt av Norges Kommunistiske Parti, mistet under siste krig, mange av sine medlemmer. De var patrioter som gjorde Norges sak til sin, og ga det største man kan gi for en sak - sitt liv. På denne bakgrunn og fordi nazismens ideologi bygger på et menneskesyn vi kommunister for alltid vil bekjempe, oppfordrer vi Oslos innbyggere til å delta i protestene mot nazistenes marsj.

Forby nazi-marsjen! Ingen nazister i Oslos eller noen andre gater i Norge! Send nazistene dit de hører hjemme - på historiens søppelfylling!

Oslo og Akershus NKP
v/ Frank M. Næss, leder

Utskrift