Norges Banks fordelingspolitikk

Skrevet . Publisert i 2000

Når pengemengden er for stor i det norske markedet og det er fare for en økende inflasjon har nå Norges Bank fått fullmakt til å regulere mengden penger som flyter omkring. Dette gjør banken nå ved hjelp av rentene. Disse settes opp og ned uten hensyn til hvem dette rammer og hvem dette tjener. Den siste rentehevningen rammer naturligvis unge som er i ferd med å etablere seg i et sinnsykt dyrt boligmarked.

I stedet for å inndra penger fra de rikeste, (for eksempel ved økende skatter på de store formuene) som også ville være en aktiv fordelingspolitikk, unndrar politikere seg sitt politiske ansvar og overlater jobben og det tilsynelatende ansvaret til Norges Bank. Men dette er også uttrykk for en valgt politikk.

Rentehevningen rammer i hytt og pine og helst de som tåler det minst.

Men landet skal ikke lenger politisk styres av regjering eller Stortinget, men av markedet og Norges Bank. At Arbeiderpartiet vil falle enda lenger på gallupen følger av seg selv. Men den politiske maktesløsheten og passiviteten overfor et marked uten moral eller sosiale antenner, forteller oss om en politisk fallitt hvor de fleste gamle ideer og idealer nå er forlatt.

Det er uttrykk for at Fr.P.s politikk nå i større elle mindre grad nå har slått gjennom i alle de etablerte politiske partiene og navnet på den politikken er ”Jungelens Lov”. Norges Bank bare ser til at denne loven gjøres gjeldende slik politikerne har bestemt.

Knut Lindtner
Leder NKP i Nordland

Utskrift