Slurv i Cuba-program

Fakta på lørdag i NRK 1 sendte nylig den canadiske filmen "Castros gull. På jakt etter sunkne skatter".

Det heter i programomtalen "I denne dokumentaren får vi et førstehånds innblikk i dykkernes arbeid og det politiske spillet rundt".

Men aktualiteten er så som så. Filmen er fra 1995. Den driver harselas med Cubas styresett, men er også prega av slurv. En feil er temmelig drøy. Det blei vist en skulptur som skulle være av Lenin. Vi kommunister setter sjølsagt pris på avbildninger av Lenin verden rundt, og i de tusen hjem. Men filmen viser en byste av José Martí (1853-95), Cubas nasjonalhelt som falt i frigjøringskrigen mot Spania.

Burde ikke NRK utøve kvalitetssikring mot slike blundere? Eller er uvitenhet om historiske personer på veg inn i NRK?

Torstein Engelskjøn
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!