Stopp Tyven!

Om diskriminering, etnisk rensing og folkemord.

I massemedia brukes disse ordene om hverandre som om de betyr det samme. I og med at det ikke finnes klare grenser som skiller ordenes innhold fra hverandre brukes de ofte om hverandre. Dessverre brukes de i våre største media på en bevisst feilaktig måte for å skape et inntrykk overfor opinionen om at verden er slik makthaverne og deres følgesvenner i de store media vil at folk skal oppfatte den.

Diskriminering betyr at ulike regler gjøres gjeldende for medlemmer i ulike grupper. Behandlingen av mørkhudete i USA eller vår behandling av samene er eksempler på dette.

Etnisk rensing betyr at en folkegruppe driver ut en annen fra et område for å overta dette området sjøl. Den jødiske staten Israels behandling av palestinerne eller kroatenes behandling av serberne er aktuelle eksempler på dette.

Folkemord er forsøk på å utrydde (drepe) hele folkegrupper. Det som nylig foregikk i Rwanda eller på Øst-Timor er eksempler på dette.

Folkemord er altså verst og forekommer heldigvis sjeldent, mens diskriminering finner en fortsatt i de fleste land med ulike folkegrupper. Dreping forekommer både i forbindelse med både diskriminering (eks. KU Klux Klan) og etnisk rensing (skyting av palestinerne under protestaksjoner), men skjer bare planmessig og målrettet under folkemord.

I Kosovo var ifølge statistikken ca 55% av befolkningen Kosovo-albanere i 1945. I 1995 var andelen steget til 85%. Dette kan vanskelig tolkes som folkemord og i hvert fall ikke som etnisk rensing av albanere. Ser en på tallene isolert sett er heller den motsatte konklusjonen mer nærliggende. Etter Natos bombing og okkupasjon er det nesten ikke serbere igjen i provinsen.

Kosovo er altså nå nærmest etnisk renset for serbere og sigøynere, i tråd med KLA-geriljaen ønske som er et Stor-Albania. Det var denne geriljaen som Nato og rævadilteren Norge støttet ved å ødelegge Jugoslavia med bomber i 1999. I årene før denne bombingen støttet Nato og Norge Kroatias etniske rensing av mellom en halv og en million serbere særlig fra områdene i Krajina og Slavonia. Da strømmen av serbiske flyktninger ble vist i våre medier var reporterne nesten begeistret over det som skjedde. Ingen snakker lenger om dette . ikke et kritisk spørsmål stilles om våre medias rolle og holdning til det som den gang skjedde.

Europas største gruppe fordrevne, eller etnisk rensete, er i dag den nesten ene millionen serbere som forkommer i flyktningeleirer i et utbombet Serbia. NATO og Kroatia er hovedarkitekten bak denne etniske rensingen og Norge har vært med på dette.

Likevel fortsetter våre store medier å omtale Jugoslavia som den nasjonen som stod bak etnisk rensing og at NATO grep inn for å hindre etnisk rensing, slik tyven skriker: Stopp tyven! for å avlede oppmerksomheten.

Knut Lindtner
Leder NKP i Nordland

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!