NKPs sentralstyre: Fordøm Israel

Skrevet . Publisert i 2001

Med angrepet på "Orient House", det palestinske hovedkvarteret i Jerusalem, viser Israel med all tydelighet hvilke intensjoner de har overfor inngåtte avtaler. Angrepet kan kun sees på som et hån av Oslo-avtalen, en avtale dagens israelske utenriksminister fikk Nobels fredspris for å ha undertegnet. 

 


Nå er det ikke noe nytt at Israel ikke holder seg til inngåtte avtaler, ei heller at de totalt overser vedtak gjort i internasjonale fora som FN. Det som gjør situasjonen vanskeligere, er at det ser ut som om verden godtar Israels holdning. Israels okkupasjon av palestinske områder, riving av palestinske boliger og nybygging av jødiske bosettinger er alle brudd på FN resolusjoner og på inngåtte avtaler. Sammen med statsminister Sharons provokasjon som opposisjonsleder, som var opptakten til den seneste palestinske intifadaen, er disse hovedårsaken til den økte volden i området. Den norske regjeringen sier at volden må opphøre og legger like mye skyld på begge parter. Vi i Norges Kommunistiske Parti mener at det er på høy tid at regjeringen ser på realitetene i Midt-Østen. En fredelig utvikling kan kun komme i stand dersom Israel begynner å etterleve de avtaler som er inngått. Det er også på høy tid at man fra israelsk side bøyer seg for de resolusjoner som verdenssamfunnet har vedtatt.

Inntil dette har skjedd vil vi forvente at den norske regjeringen fordømmer Israels ekspansjonspolitikk og terrorisme. Vi forventer også at den norske regjeringen tar opp saken i internasjonale fora.

Sentralstyret i Norges Kommunistiske Parti
Flisa 11. august 2001

Utskrift