Solidaritetsappell

Skrevet . Publisert i 2001

Norges Kommunistiske Partis 24. landsmøte bekjentgjør vår solidaritet med det irakiske folkets kamp for å fjerne den urettferdige økonomiske blokaden og diktaturet. Det irakiske folket må beskyttes mot tortur.

 


Norges Kommunistiske Parti støtter resolusjon 688 fra FNs sikkerhetsråd om menneskerettigheter i Irak.

Vi støtter og står bak Iraks Kommunistiske Parti i dets kamp mot diktatur og støtter kravet om rettferdighet, demokrati og føderalisme i Irak.

Vedtatt på NKPs 24. landsmøte,
31. mars og 1. april.

 

Utskrift