"Fornyelse av offentlig sektor"

Skrevet . Publisert i 2002

Uttalelse fra årsmøtet til Hedmark distrikt av NKP 17.3. 2002

Slagordet «Fornyelse av offentlig sektor» som ble lansert av Arbeiderpartiet og som nå blir videreført i turbofart av den Høyredominerte Bondevik-regjeringa, er enda et steg på den nyliberalistiske marsjen mot et samfunn basert på enkeltmenneskets egoistiske tankesett der storkapitalen står som garantist for at marsjen vil bli vellykket.

Konsekvensen av dette blir privatisering av offentlige etater og rasering av arbeidsplasser, alt i den hensikt å tilføre storkapitalen nye oppgaver og som så skal redusere de offentlige utgiftene.

Den såkalte fornyelse som nå vil fortsette med sammenslåing av fylker og kommuner har også som eneste motiv å redusere de offentlige utgifter. Borte er tankene om nærhetsprinsipp, lokal forankring av vedtak, kort sagt folks følelse av påvirkning. Risikoen for at beslutninger blir tatt i de lukkede rom, slik vi ser av den nye sykehusstrukturen, blir større.

Norges Kommunistiske Parti mener at en fylkes- og kommunestruktur bygget kun på økonomiske motiv vil være til hinder for et velfungerende lokalsamfunn, og vil bare tilgodese de som sitter med økonomiske interesser i dette.

Sammenslåing av kommuner må bare skje dersom et overveldende flertall av kommunenes innbyggere ønsker det, ikke fordi man ønsker å tilfredsstille monopolkapitalens ønske om nedbygging av den offentlige sektor.

Utskrift