EU og Norges underdanighet

Uttalelse fra årsmøtet til Hedmark distrikt av NKP 17.3. 2002

Norges nei til EU i to folkeavstemninger har blitt konsekvent underminert i ettertid, uansett om landet har blitt styrt av Arbeiderpartiet eller av de borgerlige. Flertallets mening har blitt neglisjert og kastet på dynga, akkurat som kapitalkreftene har ønsket.

Til tross for EØS-avtalens mulighet til å nedlegge veto mot uønskede lover og forordninger har maktas elite lagt seg langflat og nektet å benytte denne retten. Norge har blitt en stat der underdanighet og tilpassing til monopolkapitalismens premisser, gjennomført og satt ut i livet av EU, nå er satt i høysetet.

Det samme gjelder på det forsvars- og utenrikspolitiske plan, der de samme kapitalkreftenes imperialistiske behov har fått våre regjeringer og Stortinget til å la disse kreftene, synliggjort av USA og EU, uhemmet få diktere vår politikk Dette enten det gjelder Balkan, Midtøsten eller andre regioner.

Norges Kommunistiske Parti mener at det nå er på høy tid at det norske folk får øynene opp for at vi i praksis blir styrt av andre enn våre folkevalgte. Norges lover blir stadig brutt for at makteliten skal tilfredsstille den junta som nå styrer verden ut i den ene krisa etter den andre, både økonomisk, rniljømessig og ikke minst menneskelig.

Et alternativ til denne politikken er bare mulig ved at folk tar tilbake makta, altså at folkemakt overtar for pengemakt.

Flisa, 17.03.02.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!