Hilsen til president Hugo Chavez Frias, Den bolivarianske republikk Venezuela og Venezuelas Kommunistiske Parti

Dere vant en overlegen seier ved presidentvalget i 1998, og igjen i 2000. Gjennom flere folkeavstemninger har dere lagt grunnlaget for Den bolivarianske republikk Venezuela.

Det viktige framstøtet fra regjeringen om å la folket få nyte fluktene av oljerikdommen i det statlige oljeselskapet Petroleos de Venezuela ble motarbeidet av reaksjonære krefter, som benyttet anledningen til en generalstreik som skulle føre til kontrarevolusjon.

Deler av militæret allierte seg med kuppmakerne. Presidentpalasset ble stormet og president Chavez deportert til øya La Orchila. For å konsolidere kuppet satte internasjonale pressebyråer, kontrollert av USA, i gang en løgnkampanje om hva som hadde skjedd. Vestlige medier gjenga USAs løgnkampanje. Det ble hevdet at president Chavez hadde sagt fra seg presidentvervet.

Men det venezuelanske folket lot seg ikke lure. Det gikk ut opprop om at presidenten aldri hadde sagt fra seg presidentvervet. Chavez’ tilhengere beleiret flere fjernsynstasjoner og presidentpalasset. Viktige deler av flyvåpenet støttet Chavez. Kuppmakerne rømte, visepresidenten ble innsatt. Han hentet umiddelbart Chavez tilbake. Den bolivarianske bevegelsen, hvor også Venezuelas Kommunistiske Parti deltar, klarte å holde folket samlet og vinne over kontrarevolusjonen, som var aktivt støttet av USA-imperialismen.

Norges Kommunistiske Parti og Norges Kommunistiske Ungdomsforbund gratulerer president Hugo Chavez Frias og Venezuelus Kommunistiske Parti med denne viktige seieren for det venezuelanske folket over den USA-støttede kontrarevolusjonen.

Oslo, 18. april 2002

Tarald B. Ellingsen,
leder av NKU
Svend Haakon Jacobsen,
Internasjonal sekretær i NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!