Nordens kommunister - felles kamp mot EU

For å styrke samarbeidet mellom kommunistene i Norden, møttes representanter fra Kommunistisk Parti i Danmark, Det finske kommunistiske Arbeiderpartiet (KTP), Sveriges Kommunistiske Parti og Norges Kommunistiske Parti til konferanse om EU ved Halden i Norge, 9.-12. mai 2002.

Nordens kommunistiske partier konstaterer i en felleserklæring at det er gjennom EU at den imperialistiske globalisering påtvinges Europa. Prinsippene EU bygger på har vært en modell for NAFTA og senere for FTAA, MAI og WTOs såkalte frihandel. EU er:

 

 

 • den ene av den internasjonale monopolkapitalens tre imperialistiske sentra - USA, Japan og EU.

   

 • den europeiske monopolkapitalens redskap for å skape en verdensmakt, like sterk som de to andre sentra.

   

 • Det overnasjonale redskap for monopolkapitalens diktatur over det europeiske folk og den europeiske arbeiderklasse.
  Nordens Kommunistiske partier er enige om at folkets motstand mot EU er nødvendig:

   

 • på det nasjonale plan, fordi at forsvar av nasjonal suverenitet er vesentlig i klassekampen.

   

 • internasjonalt, for å forene kampen for å ødelegge imperialismens redskap på det europeiske kontinent.

  Vi konstaterer at partiene har et felles syn på EU og EUs konsekvenser, og forplikter oss til å kjempe for at Norge skal forbli utenfor EU og samtidig oppheve sin EØS-avtale, samt at Danmark, Finland og Sverige meldes ut av EU.

  EUs krav til privatisering og ødeleggelse av folkets og arbeiderklassens kollektive sosiale rettigheter vil vi kommunister bekjempe gjennom:

   

 • mobilisering av arbeiderklassen og folket mot ØMUs økonomiske politikk. Ved at Danmark og Sverige holdes utenfor EURO-staten og at Finland frigjør seg fra den samme. Videre at Nordens samtlige regjeringer slutter med å føre ØMUs nyliberalistiske politikk. Nordens kommunistiske partier vil bekjempe:

   

 • EUs nye forfatning, det såkalte Charter, som skal vedtas i 2004. Det vil bety en imperialistisk supermakt, dominert av den europeiske monopolkapitalen. Vi vil kreve at det avholdes folkeavstemning i Danmark, Finland og Sverige, og samtidig appellere til folkene i de øvrige medlemsland å kreve folkeavstemninger i sine respektive land om EUs Charter.

   

 • EUs militarisering og de imperialistiske kriger, også når de føres sammen med NATO.

   

 • EUs undertrykkelse av den folkelige opposisjon som følger av de såkalte terrorlovene og ved hjelp av EUs politisamarbeide.

   

 • EUs fremmedfientlige politikk, med stengte grenser i form av Schengen-samarbeidet. Nordens kommunistiske partier konstaterer at EU som den imperialistiske makt den er:

   

 • søker å utvide sine grenser, for å ytterligere øke sin tilgang til naturressurser, billig arbeidskraft og nye markeder. Derfor vil vi styrke samarbeide med de kommunistiske og arbeiderpartier og støtte de folkelige bevegelsene i EU-søkerlandene i deres kamp mot medlemskap i EU.

  Halden, 12. mai 2002
  Kommunistisk Parti i Danmark
  Det finske kommunistiske Arbeiderpartiet - KTP
  Sveriges Kommunistiske Parti
  Norges Kommunistiske Parti

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!