Nordens kommunister - felles kamp mot EU

Skrevet . Publisert i 2002

For å styrke samarbeidet mellom kommunistene i Norden, møttes representanter fra Kommunistisk Parti i Danmark, Det finske kommunistiske Arbeiderpartiet (KTP), Sveriges Kommunistiske Parti og Norges Kommunistiske Parti til konferanse om EU ved Halden i Norge, 9.-12. mai 2002.

Nordens kommunistiske partier konstaterer i en felleserklæring at det er gjennom EU at den imperialistiske globalisering påtvinges Europa. Prinsippene EU bygger på har vært en modell for NAFTA og senere for FTAA, MAI og WTOs såkalte frihandel. EU er:

 

 

 

Utskrift