Vi fordømmer USAs krig

Agder og Telemark distrikt av Norges Kommunistiske Parti fordømmer USAs «krig mot terrorisme», fordi den bare fører til mer terror, og er terrorisme i seg selv.

Kommunistene støtter på ingen måte terrorister som Osama bin Laden, eller fundamentalistiske regimer som Taliban. Men vi fordømmer like mye krigen, som først og fremst rammer uskyldige sivile. Dessuten husker vi den gangen da fundamentalistiske bevegelser i Afghanistan og Saudiarabia ble støttet og trent av CIA, som nyttige redskaper mot sosialismen!

USA og Vesten har aldri nølt med å støtte terrorister eller bedrive statsterrorisme. Saddam Husseins krigsmaskin ble skapt av USA, den gangen han var et nyttig redskap i krigen mot Iran, som kostet millioner av mennesker livet. USA finansierer også Israels okkupasjonsstyrker.

Den skjerpede internasjonale situasjonen etter 11/9-01, samler ikke «sivilisasjonen» (les Vesten) til felles krig mot ondskap, men skjerper snarere alle eksisterende motsetninger, og særlig de viktigste: mellom kapital og arbeid.

USAs krav om å borde norske og andre lands skip må sees i dette bildet.Det samme med USA, EU og Norges nye terrorlovgivning som har til hensikt å kriminalisere oss kommunister og resten av den virkelige opposisjonen mot kapitalismen.

Tilkjempede demokratiske rettigheter tilsidesettes. Den kapitalistiske politistaten begynner å komme til overflaten. Israel, Nato og Vesten er de verste terroristene i dag.

Bombinga av Afghanistan har kostet tusenvis av menneskeliv i et allerede krigsherjet og utsultet land. De nye makthaverne er heller ikke demokratisk valgte humanister, slik de ofte blir framstilt i media. De er lokale krigere som er skyld i borgerkrig, plyndring og drap, ikke et hår bedre enn Taliban. Hovedforskjellen er at Nordalliansen er villig til å selge ut landets naturressurser for en billig penge.

USA har ingen moralske krav for sine støttespillere. Vesten støtter alle som er villige til å hjelpe dem å skaffe profitt, om de heter Pol Pot, Pinochet eller bin Laden. USAs nye krig er ikke mot terrorisme, men for profitt. Tragedien 11/9-01 er utnyttet på den mest kyniske måte. En utvidet krig mot Irak eller andre arabiske land vil bare bringe mer lidelse, og vil neppe bedre kårene til massene, men utelukkende til vestlige kapitalister.

Norge har, for første gang på mange hudre år, deltatt i to angrepskriger i løpet av tre år. Vi krever at Norge øyeblikkelig bryter samarbeidet med angrepsmakten USA og at våre styrker trekkes tilbake fra Afghanistan og Kirgisistan. Det er ikke Irak, Syria eller Nord-Korea som truer verdensfreden i dag - det er imperialistmakten USA.

Årsmøtet i Agder og Telemark NKP
Stein R. Bjerkely, leder

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!