Trondheimskommunistene sier nei til anbud og privatdrift

De 3 første på NKPs kommunevalgliste i Trondheim til valget 2003 er:

1. Hilmar Sæther, kum., jernbinder, Trondheim.
2. Harald Reppesgaard, kum., psykiater, Trondheim.
3. Steinar Strandheim, kum., barnevernpedagog, Trondheim.

De 3 førte på NKPs fylkestingsliste i Sør-Trøndelag til valget 2003 er:

1. Harald Reppesgaard, psykiater, Trondheim.
2. Odny Romsdal, miljøarbeider, Klæbu.
3. Hilmar Sæther, jernbinder, Trondheim.

Kommunistene i Midt-Norge stiller til valg da velgerne trenger et seriøst alternativ til venstre. Vi mener Ap SV og RV ikke har ført en konsekvent radikal politikk verken i kommunestyrer eller i fylkesting.

De har føyd seg inn i rekken av ”ansvarlige” partier som lar seg presse av høyrekreftene med fokus på at balanse i budsjettene er viktigere enn befolkningens behov. NKP har en 80 år gammel tradisjon i å stå vakt om vanlige menneskers interesser og vil jobbe for en konsekvent arbeiderpolitikk også med brodd mot regjeringens fattigmannspolitikk .

I høstens valg setter vi i fokus:
1. Kommuner og fylkeskommuner må som folkets representanter ta avstand fra enhver krig og trusler om krig. Det er enkeltmennesker i bygd og by som blir de lidende.

2. Kommunene skal ha ansvar for all helsepolitikk, eldreomsorg og undervisning. Vi sier nei til anbud og privat drift.

3. Vi krever at oljemilliardene skal brukes til å ruste opp skoleog helsesektoren. Vi sier nei til bruk av milliarder til krigsformål. Nei til ”Nye Nato”.

4. Vi vil bygge ut kollektivtransporten og bruke fylkeskommunale midler til å bygge sporveien til Heimdal, Lade- og Lerkendalsområdet og Dragvoll.

5. Gjeninnføre en sosiale boligbygging med rimelige boliger til vanlige folk og studenter. Vi vil ha bort privat spekulasjon og at TOB-leiligheter blir spekulasjonsobjekter på markedet. Storkapitalen må ikke bestemme oppbyggingen den historiske branntomta. La folk få Innflytelse i byutviklingen for eksempel i et folkeråd for byutvikling.

6. ”Markagrensen” skal bli urørt slik at friluftsinteressene ivaretas i byens utmarker.

7. Vi vil styrke kulturaktivitetene til de frie gruppene og fritidsaktivitetene til ungdom.

8. Arbeide for en venstresosialistisk enhetspolitikk i og utenfor folkevalgte organer.

Vi takke alle de som har undertegnet våre lister for at NKP kunne stille til valg.

Fram for en grunnleggende ny politikk rettet
mot storkapitalens makt i Norge!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!