Stans oljekrigen!

Skrevet . Publisert i 2003

Agder og Telemark distrikt av Norges Kommunistiske Parti advarer sterkt mot den amerikansk-ledede aggresjonen som i dag rettes mot undertrykte folk i Midtøsten og har krevd ufattelige lidelser for sivilbefolkningen.

Norge har heldigvis valgt å ikke delta i den folkerettsstridige angrepskrigen mot Irak, men likevel sender vi våpen til USA og norske tropper deltar i okkupasjonen av Afghanistan.

Disse krigene må ikke sees isolert fra hverandre. Begge disse ”konfliktene” er en og samme krig, det er et ledd i en amerikansk- britisk-israelsk plan for å tilrive seg verdensherredømme ved å kontrollere oljekildene i området. Man er nødt til å gjennomskue den simple amerikanske retorikken som går ut på at krigene er startet for å få fatt på henholdsvis Osama bin Laden og Saddam Hussein.

Faktum er at både Osama og Saddam ble mektige ledere ved hjelp av USA den gangen de trengte dem for å slåss mot kommunistene og andre ”onde” bevegelser. Hvis USA klarer å ta Irak vil snart Syria og Iran stå for tur; de gir seg ikke før de har knekket hvert eneste regime som står i opposisjon til ”Guds eget land”, USA.

De høye herrer i Washington bryr seg nemlig ikke om å telle menneskeliv, de bryr seg om profitten som blir tilført dem fra olje- og våpenindustrien. Derfor: boikott amerikanske oljeselskaper!

Samtidig bør man slett ikke stole på den plutselige pasifismen og fredsviljen hos bl.a. Tyskland, Frankrike og Russland. Disse landene hadde store økonomiske interesser i Saddams Irak, og det var nok på dette grunnlaget de har gått så kraftig imot krigen.

Grunnlaget for kapitalismens (dvs. ”det frie markedets”) overlevelse er en stadig økonomisk vekst. Det sier seg selv at denne veksten ikke kan fortsette evig uten at utbyttinga av eget og andre lands folk og ressurser øker. Nå som USA nesten er tom for olje, og samtidig ønsker å øke forbruket for å redde økonomien sin, blir de NØDT til å gå til krig. Det er kapitalens økonomiske lov om stadig ekspansjon.

I virkeligheten har det arbeidende folk i alle land felles interesser i å kaste sine økonomiske herskere og opprette et reelt sosialistisk demokrati.

En forening av irakere, amerikanere og alle andre folk på jorden til samfunn med sosialistisk planøkonomi som legger vekt på nasjonal sjølberging er på sikt det eneste som kan redde verden fra katastrofe.

Vedtatt på årsmøtet i Agder og Telemark NKP 5/04-03, ved Arthur Andreassen, leder

Utskrift