Forsvar Cubas selvstendighet og rett til nasjonal selvbestemmelse

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte 10.-11. mai 2003

Cuba har i over 40 år vært utsatt for en ulovlig knallhard blokade, aggresjoner, terror, biologisk og bakteriologisk krigføring og mordforsøk fra sin nabo supermakten USA. Bush-administrasjonen utøver en aktiv aggresjonspolitikk overfor Cuba, som langt overgår hans forgjengere, og presser Cuba til det ekstreme.

USAs interessekontor i Havanna har utviklet seg til et hovedkvarter for politisk opprør på Cuba. USA bruker store summer på å betale agenter til forræderi og ulovlig virksomhet, oppfordrer til og organiserer terrorhandlinger. I de seineste måneder har det blitt gjennomført sju kapringer av fly og båter. Kaprerne slipper fri i USA, og mottas som helter, på tross av gjeldende internasjonale konvensjoner mot denne type terrorhandlinger.

USA bryter systematisk gjeldende immigrasjonsavtale inngått mellom USA og Cuba. Etter avtalen skal 20.000 cubanere hvert år lovlig kunne emigrere til USA. USA har kun innvilget visa til 550 personer i løpet av siste avtaleårs første 6 mnd., og oppfordrer istedenfor til ulovlig utvandring. Denne aggressive kampanjen fra USAs regjering gjennomføres for å undergrave folkets støtte til Cubas Revolusjon. Cubas regjering har lenge sett gjennom fingrene med dette, men var nå tvunget til å sette foten ned. 75 personer som har opptrådt som betalte agenter på Cuba for USA har blitt dømt til fengselsstraffer for sin ulovlige virksomhet. Tre kaprere fikk dødsdom for sine terror-handlinger, som satte mange uskyldige menneskers liv på spill.

Cuba har over flere år avholdt seg fra å idømme dødsstraff.
Vi tar prinsipielt avstand fra bruk av dødsstraff i fredstid, men har forståelse for at det må brukes sterkere virkemidler i den situasjonen Cuba er i, som nærmest kan karakteriseres som en krigssituasjon. Dette må ses i lys av USAs systematiske forbrytelser og terror mot en lite naboland Cuba, som må vise sin evne og vilje til å forsvare sin selvstendighet, og nasjonale rett til selvbestemmelse. Cuba kjemper i dag en viktig og rettmessig kamp for å forsvare Cubas og det cubanske folkets hardt tilkjempede Sosialistiske Revolusjon.

De kjemper i dag samtidig en kamp på vegne av alle undertrykte nasjoner, for deres selvstendighet og rett til selvbestemmelse, imot imperialismens og fascismens militære trusler og deres neoliberalistiske økonomiske undertrykkelsesredskaper; Verdensbanken, WTO, IMF, GATTS, EU, NAFTA m.v.

NKPS landsstyre oppfordrer alle demokratisk innstilte mennesker, alle progressive, anti-imperialister og antifascister til å medvirke aktivt mot imperialismens krigs- og undertrykkelseskrefter, for et lite land; Cubas rett til selvstendighet, og forsvar av sin sosialistiske revolusjon!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!