Nei til Europas Forente Stater

Uttalelse fra NKPs landsstyremøte 10.-11. mai 2003

EU skal i desember 2003 i Roma vedta en felles grunnlov. I det forberedende arbeidet for denne har EU nedsatt et konvent, bestående av 105 representanter fra medlemslandene, under ledelse av Valery Giscard d´Estaing. Etter å ha arbeidet i rundt et år, skal konventet i sommer legge frem hva de har kommet frem til. Allerede tidlig i konventets arbeid ble det kjent at et flertall har som mål et føderalt Europa, med mer sentralisert makt og felles valgt president, under navnet Europas Forente Stater.

En EU grunnlov skal erstatte alle tidligere traktater, gjennom å bygge på disse. Det betyr i klartekst at unntak enkelte stater har fått i forhold til tidligere traktater, som f. eks Danmarks fritakelse fra ØMU og felles forsvar, vil bli opphevet. Et hvert medlem må godta grunnloven slik den blir, eller holde seg utenfor.

Systemet med rullerende formannskap vil erstattes, da antallet medlemsstater etter hvert blir så mange at der vil gå for lang tid mellom hver gang den enkelte stat ville ha formannskapet. Politikken på alle felt vil samkjøres og man vil f. eks ha felles sosial-, trygde-, arbeids-, justis-, forsvars- og økonomisk politikk.

For de fleste medlemsland vil dette bety en svekking av vanlige folks kår og rettigheter. Et grelt eksempel er at man går bort fra menneskerettskomisjonens krav om retten til arbeid, endres til den svært vage formuleringen ”Alle har rett til å skaffe seg arbeid”. Alt for å tilfredsstille markedskreftene.

For medlemslandene betyr den felles grunnloven at man ved å tilslutte seg, i praksis gjør at man frasier seg en rekke suverenitetsprinsipper. Motstandskampen mot norsk medlemskap i EU får på denne bakgrunn en ny dimensjon. Den nye situasjonen gir nei-bevegelsen nye muligheter, men også nye utfordringer.

Kampen mot et norsk medlemskap i EU skal vinnes også ved neste korsvei. Norge skal ikke bli en del av Europas Forente Stater.
Vi sier nei til et markedsstyrt Norge! Nei til EU og EØS! og Nei til Europas Forente Stater!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!