CIA i Norge

Skrevet . Publisert i 2003

Pressemelding

Ifølge avisa VG har amerikanske (CIA) og britiske hemmelige tjenester fått utvidede fullmakter til å operere på norsk jord og etterforske flere navngitte personer. Videre skriver avisa at CIA er meget misfornøyd med framdriften i PSTs etterforskningsarbeid.

Justisminister Odd Einar Dørum har imidlertid avvist at det er gitt utvidede fullmakter. Dørum har ikke avvist at amerikanske og britiske hemmelige tjenester har operert og opererer i Norge. Han har heller ikke avvist at CIA har vært meget misfornøyd med PSTs etterforskning. Hva slags fullmakter Dørum da har gitt må opp på bordet.

Det må være et absolutt prinsipp at enhver etterretningsvirksomhet på norsk jord skal håndteres av norske tjenester. NKP krever at folkevalgte organer gjør tjeneste for folket fremfor å underkaste seg fremmede stormakter og på denne måten svekker landets suverenitet.

 

 

 

Utskrift