Stopp angrepet på folkepensjonen, tariffestet AFP og tjenestepensjoner

Sentralstyret i Norges Kommunistiske Parti ser ut fra samfunnsutviklingen og landets økonomiske situasjon ingen grunn til å svekke Folkepensjonen for oppvoksende slekter.

Norge har gjennom Folketrygdens 30 første år hatt råd til en tredobling av pensjonsutbetalingen, uten å bruke av Folketrygdfondets oppsparte midler. Hvorfor skulle landet med sin svært gunstige økonomiske situasjon da ikke ha råd til å fordoble utbetalingene til pensjon på 50 år, dersom det blir nødvendig. Norge disponerer i dag over et Petroleums- og Folketrygdfond på til sammen ufattelige ett tusen milliarder kroner. Ingen skal fortelle oss, at dette ikke er en svært god buffer for eventuelle nødvendige økninger i pensjonsutbetalingene i framtida. I tillegg kan vi øke noe, ikke mye, på skatt og innbetalingene til Folketrygden om nødvendig, for å sikre en pensjon å leve av for kommende slekter.

Det at vi får flere pensjonister framover i forhold til dem som er i arbeidslivet kan ikke være noe stort problem, da produktiviteten pr. ansatt i de viktigste bransjer har økt enormt. Skattemessig vil pensjonistene i åra framover betale tilbake ca. 30% i skatt til samfunnet for hver pensjonskrone de får utbetalt.

Vi gjennomlever en markedsliberalistisk samfunnsutvikling; et brutalisert arbeidsliv med stadig større krav, press og omskiftninger, utstøting fra arbeidslivet og stor arbeidsløshet, dårligere ledighetstrygd, store etablerings- og bokostnader, angrep på arbeidstakernes rettigheter etter Arbeidsmiljøloven m.m.

Norske arbeidstakere klarer med dagens arbeidsvilkår ikke å stå i arbeid lenger enn til 60 år i snitt. Hvis ønsket er å forbedre Folkepensjonen for arbeidstakerne, så må vi senke allmenn pensjonsalder til 60 år, som også er mer i tråd med hva som er vanlig i andre land, og vedta en utbetaling til alle på 66% av lønna etter 30 års opptjening. Da ville pensjonen blitt mer rettferdig for alle. De som sier at dette ikke er mulig, snakker ikke sant. Dette er mulig, men krever andre prioriteringer; arbeiderklassens prioriteringer.

Da må finansoligarkene og spekulantene ut, og arbeiderklassens politikere og samfunnsplanleggere må overta makten, og styre til beste for arbeiderklassen og folkeflertallet.

Pensjonskommisjonens eneste funksjon er å gi det norske folket inntrykk av at vi ikke har noe valg. Pensjonen for framtidige slekter skal kuttes kraftig,” for å få råd til pensjonene” i framtida. Dette er organisert folkeforføring, hvor alle toneangivende media villig spiller med.

For å få satt en stopper for denne folkeforføringen må fagbevegelsen ta klar stilling, og samfunnsansvar. Fagbevegelsen må opptre enhetlig, ansvarlig, og gå klart imot Pensjonskommisjonens folkeforføring, uten å godta avsporinger på saken, med argumenter om å sikre Ap valgseieren gjennom ”Prosjekt 2005” mv.

Uten fagbevegelsens ansvarlige, klargjørende og enhetlige motstand mot Pensjonskommisjonens innstilling, ligger forholdene til rette for en velregissert folkeforføring og rasering av Folketrygden!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!