Solidaritet med koreanernes kamp

Solidaritet med koreanernes kamp for gjenforening, fordøm USAs angrepspolitikk mot Den demokratiske Folkerepublikken Korea!

USA intensiverer i dag sin angrepspolitikk mot DFR Korea, slik at spenningen på den koreanske halvøya øker ytterligere og kampen for sosialisme som føres av det koreanske folket sammen med Koreas Arbeiderparti, blir utsatt for store utfordringer.

NKP går inn for full støtte til kampen som Koreas Arbeiderparti fører for landets suverenitet, fredelig gjenforening av Korea uten imperialistisk innblanding, og utvikling. USAs aggresjons- og krigspolitikk mot DFR Korea pågår under påskudd av å skulle få slutt på «terrorisme», mens det er USAs utpressingstaktikk, blokade og brutte avtaler som er den virkelige terroren.

Vedtatt på NKPs landsmøte 2004.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!