Aktiv solidaritet med Cuba

Skrevet . Publisert i 2004

Bush-administrasjonen kan bl. a. takke den eksilcubanske Miami-mafiaen for seieren i presidentvalget. Derfor fikk folk fra dette miljøet sentrale poster i Bush-administrasjonen.

Eksilmafiaen i Miami organiserte demonstrasjoner til støtte for USAs militære angrep på Irak. Parolen var «Irak nå, Cuba neste!». Bush skylder altså terroristene i Miami mye, og vil være avhengig av deres tjenester - også i fortsettelsen - skal han vinne neste valg.

Cuba utsettes i denne situasjonen for alvorlige provokasjoner med hensikt å bane vei for at USA kan angripe militært. USA har, bl.a. gjennom samarbeidet med de reaksjonære regjeringssjefene Aznar i Spania og Berlusconi i Italia, oppnådd støtte fra EU i korstoget mot det sosialistiske Cuba. USA presser medlemmer i menneskerettighetskommisjonen i Genève politisk og økonomisk, for at Cuba skal få manipulerte vedtak mot seg for brudd på menneskerettighetene.

Hensikten med dette er å legitimere farlige provokasjoner fra USA som opptakt til nye folkerettsstridige angrep på Cuba; innstramminger i blokaden, sabotasje og et mulig militært angrep.

Den revolusjonære regjeringens sosiale og solidariske politikk på Cuba er et godt eksempel på hva et fattig lang med en forent arbeiderklasse kan oppnå, ved å bestemme i eget land. Eksemplet Cuba tenner fortsatt en håpets brann i Latin-Amerika og i land etter land i Asia og Afrika. Det drives en uhemmet hetskampanje mot Cuba, av de prokapitalistiske kreftene i politiske forsamlinger og medier, også i Europa. I Norge har Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, Jon Lilletun, ledet an i Stortinget og Dagbladet.

Det kongelige norske Utenriksdepartementet har gjennom ambassaden i Mexico i flere år forsynt en kontrarevolusjonær gruppe på Cuba med midler for å undergrave regjeringen, i NORADs «Bistandsaktuelt» spres det videre løgner fra en organisasjon som kaller seg «Journalister uten grenser». Betalte cubanske agenter som er dømt for forræderi framstilles her som fengslede journalister, selv om dette tidligere er avvist og dokumentert som løgn. Hensikten er å få Cubas venner i LO, fagforeningene og folk på den politiske venstresida til å tvile, og slik gjøre det lettere for USA å iverksette sine planer, uten å være engstelig for reaksjoner fra Norge.

Til alle medlemmer av LO, norsk fagbevegelse, venstrepartier, solidariske anti-imperialister og rettferdssøkende:

- Vis aktiv solidaritet med Cuba!
- Still krav til regjeringa slik at Norge ikke deltar i Bush-administrasjonens opptrapping av aggresjonene mot Cuba!

Vedtatt på NKPs landsmøte 2004.

Utskrift