UTTALELSE I FORBINDELSE "ULTIMATUM" FRA ÅSNES KOMMUNISTISKE ARBEIDERLAG

Skrevet . Publisert i 2004

Først nå, sent torsdag ettermiddag har vi etter purring fått en faks. av innholdet i brev fra Åsnes Kommunistiske Arbeiderlag, stilett til NKP v/Sentralstyret slik at vi kan ta stilling til saken. Brevet er datert 1. desember, med kopi til NKPs kontrollkomité, Alle distriktslag, avisene Friheten, Glåmdalen, Østlendingen og Hamar Arbeiderblad.

 

Tirsdag 7. desember fikk Kommunistpartiets leder Zafer Göset og redaktør Hans Petter Hansen i Friheten opprigninger fra Glåmdalen og Østlendingen hvor alvorlige beskyldninger ble referert. Zafer Göset forsøkte umiddelbart å få kontakt med Åsnes lag og Hedemark distrikt for å få en oppklaring på hva som foregikk. Han ringer distriktsleder Bjørn Frang som nekter å informere om noe som helst. Så forsøker sekretær Knut Olsen en ringerunde og får da landsstyrerepresentanten Olga Westby i tale. Hun forteller at kommunistene på Åsnes er oppbrakte over at vi i sentralstyre forsvarer Stalin. Bla. bygger dette på filmen om NKP i TV2. Sekretær Olsen kan forsikre at dette er svært langt fra sannheten og tenker at her er det storm i et vannglass og han er i grunn tilfreds med at partilaget så skarp ønsker å ta avstand fra slikt. Ganske beroliget ringer han på ny Bjørn Frang. Frang tar telefonen og utbasunerer at nå skal vi få se – les avisene i morgen, han nekter å si noe om hva det handler om og at Olsen må slutte å spille uskyldig – vent til i morgen du! Så ringer Olsen atter en gang leder på Åsnes Tore Karlstad som i mellomtiden har kommet hjem fra et møte på Flisa. Han er litt mer meddelsom og forteller også at det vil bli fakset et brev fra Åsneslaget til sentralstyret i løpet av dagen. Denne faksen dukker ikke opp.

 

Onsdag 8. kommer oppslagene i Glomdalen og Østlendingen og leder og nestleder i NKP blir opp ringt av div. media for kommentar. De finner det vanskelig å gi noen kommentar før de har mottatt brevet som skal være rettet til ledelsen, i tråd med alminnelig god organisasjonsskikk.

 

Det er med vanntro vi leser beskyldningene og virkelighetsbeskrivelsen i brevet og hvordan den forsøkes begrunnet i intervjuer i media. Norges Kommunistiske parti har nettopp avholdt et landsstyremøte 4. og 5. desember hvor det hadde vært naturlig at klagene på sentralstyret ble behandlet da uttalelsen eller ultimatumet alt var vedtatt på medlemsmøte onsdag 1. desember. Her møtte forøvrig ikke landsstyrerepresentanten fra Hedemark selv om avbud ikke var meldt. Beskyldningene om at avisa vår Friheten diskriminerer Åsnes og at stoff ikke slipper inn har vi hørt fra Bjørn Frang i flere år uten at vi finner særlig belegg for det. Hvis de siste dager begivenheter på fax og brev fronten er typisk, har vi kanskje forklaringen her. Annonse nektet inntatt 1. mai – ja riktig. Den ble ikke inntatt. Hovedtaler psykolog Knut Lindtner var blitt bekreftet ekskludert fra partiet med 2/3 flertall på NKPs 25 landsmøte tidligere på året. Sentralstyret kan anklages for unnfallenhet på dette punktet, etter som vi ikke har gjort stort mer i denne saken enn å la være å trykke annonsen, men vi er et parti som kanskje mer en andre i vårt land er preget av kjærringa mot strømmens ”klippe – klipp” fordi vi så avgjort er mennesker i opposisjon til hele samfunnssystemet, så overdreven bruk av administrative metoder slår meget uheldig ut.

 

Vi konstaterer at laget på Åsnes har gått veldig høyt ut i media før de har villet ta saken opp med partiet ledelse. Det kan se ut til at de allerede har bestemt seg for resultatet. Vi kan i alle fall ikke gi avbikt på noe vi aldri har stått for. Det sittende sentralstyre står helt og holdent på den internasjonale kommunistiske bevegelse antimonopolistiske strategi slik den også er nedfelt i vårt prinsipprogram. Situasjonen i dag tilsier sterkere enn noen gang siden 2. verdenskrig at man forstår og følger en strategi som etter hvert kan berøve de reaksjonære og antidemokratiske kreftene en hver folkelig støtte. Det og stemple urettmessig noen som stalinister med alt som assosieres med det, oppfatter vi som svært alvorlig når vi ser utviklingen i dag.

 

Oslo 10. desember 04

NKPs sentralstyre

Utskrift