Uttalelse fra NKPs landsstyremøte 3. -4. desember 2005

 

Vi viser til de skarpe reaksjoner som det framlagte forslag til ny læreplan for historiefaget er blitt møtt med, og NKP støtter fullt ut disse protestene.

 

I noen historielærebøker for ungdomsskolen gis en subjektiv og tendensiøs framstilling av hendinger i den internasjonale arbeiderbevegelse og om stater med utstrakt samfunnseie og planøkonomi. Samtidig forties ugjerninger Norges allierte har begått mot menneskerettighetene, og vi savner en korrekt framstilling av ulike ideologier og samfunnsformasjoner.

NKPs landsstyre ber derfor kunnskapsminister Øystein Djupedal om å sette ned et utvalg som må gå gjennom og korrigere disse. Utvalget må være allsidig sammensatt, og vi foreslår konkret at cand. jur. Hans I. Kleven som har skrevet en rekke historiske bøker ut fra et marxistisk samfunnssyn tas med i utvalget.

Oslo, desember 2005
Norges Kommunistiske Partis landsstyre

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!