Fascisme på norsk

Frp spesielt utvalgte folkI Carl I. Hagens glansdager var innvandrerkortet det beste for Frp å spille ut for å fri til mennesker med skepsis mot fremmede kulturer og «unorske» verdier. I perioder ble de verste fremmedfiendtlige holdninger skjønnmalte med at de vil verne barn mot kjønnslemlestelse og unge jenter mot tvangsgifte. Det er best for innvandrerne at vi er mest mulig avvisende mot dem. Flyktningstrømmen over Europa til Norge har i de siste månedene på ny avslørt Frps innerste kjerne av motvilje mot andre raser og kulturer. Selv flukt fra krig og død til vårt land mykner ikke de steinharde hjerter.

De ytterliggående kreftene i Frp har forsterket sine posisjoner. De rir på frykten for flyktningbølgen og henter fram stadig mer restriktive forslag til ny asylpolitikk.

Oslo Frp har vedtatt å innføre lukkede asylmottak, som vil bety at asylsøkere holdes innesperret inntil søknadene deres er behandlet. Ingen asylsøkere skal få permanent opphold, men returneres når det er trygt i hjemlandet, uavhengig av hvor lenge de har vært i Norge. Oslo-partiet vil melde Norge ut av Flyktningkonvensjonens tilleggsprotokoll fra 1967, som vil innebære at utlendinger fra Afrika, Asia og Sør-Amerika ikke lenger har rett til å søke om asyl i Norge. Familiegjenforening blir nesten umuliggjort. Med dette brytes flyktningkonvensjonen, barnekonvensjonen og menneskerettighetene nedfelt i FN-vedtak. Frp ender vel på en endelig konklusjon om at Norges meldes ut av FN.

Forslaget om innesperringi lukkede mottak, innebærer i realiteten at asylsøkere blir fengslet uten lov og dom. Det har vi ikke hatt her i landet siden krigen. Det opprettes konsentrasjonsleirer for mennesker i nød.

Vedtakene viser med all tydelighet at Frp er et brunt parti med fascistiske tilbøyeligheter for å tekkes mennesker med behov for lettvinte løsninger på meget kompliserte spørsmål.

Fascisme er et menneskesyn som bunner i forakt for de svake og hjelpetrengende, som avviser fremmede kulturer og verdier som mindreverdige og opphøyer sin egen rett til å bryte lover og regler når det er opportunt for en høyre-ekstrem politikk. Frps politiske holdninger er i tråd med dette.

Frps innvandringspolitikk er sterkt fordømt av UNHCRs (FN) høykommissær for flyktninger, Den norske Kirke, hjelpeorganisasjoner, barneombudet m.fl.

Norges Kommunistiske Parti mener vi må ta inn over oss at det i framtiden vil bli store flyktningestrømmer til landet. Store befolkningsgrupper er i bevegelse, uansett. Den må møtes med realisme og langsiktig planlegging. Ikke med forakt, avvisning og innesperring i leire. Vi maner til motstand mot Frps menneskefiendtlige migrasjonspolitikk som er et stykke fascisme på norsk.

Runa Evensen                                                                  Stig Ødegaard
Leder                                                                                1. sekretær
Norges Kommunistiske Parti                                           Norges Kommunistiske Parti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!