En fredsprisvinners moralske forfall

Fredsprisvinner EU skulle skape forbrødring og hindre krig gjennom å bygge ned landegrensene. EUs egne festtaler overgås bare av Thorbjørn Jaglands begrunnelse for fredsprisen. Men da eurosonen knuste det greske demokratiet og reduserte landet til en tysk koloni, viste EU sin sanne karakter. Det var også lettere å snakke om «fri flyt» så lenge økonomien vokste og sysselsettinga var høy. Hundretusener av flyktninger rømmer fra de krigene EU delta. De håper på et bedre liv i Europa, men ender i uhygieniske og skitne leirer eller bak piggtrådgjerder.  Regelrette kamper mellom desperate flyktninger og politi og soldater vises på TV. EU-solidariteten og snakket om menneskeverd er erstattet av nasjonalsjåvinisme og egoisme. Bakteppet for krig. 

Vincent Cochetel, UNHCRs direktør for Europa, sier at lidelse som ses blant flykningene på de greske øyene er fullstendig utålelig. «Jeg har aldri sett noe liknende. Dette er Den europeiske union, og det er skammelig». Italia makter ikke flyktningkatastrofen.. Forholdene på overfylte mottakssentrene er fryktelige. Myndighetene opplever seg forrådt av resten av Europa. Det europeiske samholdet fra traktatene og festtalene ser de ikke mye til. I en flengende kritikk av EU sa statsminister Matteo Renzi: «Hvis dette er Europa, kan dere ha det for dere sjøl.»
 
I strid med Schengen-avtalen har franske myndigheter stengt grensa for flyktninger fra Italia. Der finner man spontane leirer med elendige sanitære og helsemessige forhold. Resten av EU tar ikke ansvar. EU har vedtatt et kvotesystem for å fordele 20.000 flyktninger på medlemslanda. Bokstavelig talt en dråpe i havet. Spania avviser planen helt. Polen vil bare ta imot kristne flyktninger. Tsjekkia og Slovakia tar avstand fra kvotesystemet. Litauen mener kvotesystemet er illegalt. Estland og Latvia vil ikke under noen omstendigheter godta kvotesystemet. Cameron i Storbritannia skal med makt slå kraftig ned på ulovlig immigrasjon.
Flyktningkatastrofen EU har skapt, har satt unionen sjakk matt. Der er ingen europeisk solidaritet mer; nå er det hvert land for seg. Avtaler som var fundamentet i EU, rives opp. Ingen gjør noe med årsakene til katastrofen. Tvert om: Med Tyrkias bombing av Syria og USAs støtte til IS er det klart for nye hundretusener av fortvilte flyktninger.
 
Nå settes NATOs styrker inn i katastrofen. Det bygges «Berlinmurer», fysisk og mentalt, mellom «fredsvennene». Norge er blant dem.  EU har aldri vært, eller vil bli noen garanti for menneskeverd og fred.
 
Harald Reppesgaard

Norges Kommunistiske Parti (NKP) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

E-post: nkp@nkp.no

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!