Soldiers of Odin

«Soldiers of Odin» har begynt å etablere seg i Norge. Gruppen har sitt utspring i Finnland, hvor de står på grensen og ber flyktninger dra hjem. Politisjefen i Finnmark mener imidlertid at det er «uproblematisk at de trygger byer og tettsteder».
 
Det er visst ikke nok med Politiet og Natteravnene, vi trenger hettekledte, uniformerte menn som er så stolte over arbeidet de gjør at de fleste ikke engang ønsker å vise ansiktene sine i media. Bakmannen bak Soldiers of Odin i Norge er imidlertid kjent. Ronny Alte har bakgrunn fra høyreekstreme Norwegian Defence League og PEGIDA i Norge. Soldiers of Odin er ikke noe annet enn et høyreekstremt «borgervern»-prosjekt, som bruker frykt som et påskudd for å gå ut i gatene og leke soldater.
 
Frykten får de god hjelp til å skape, også fra regjeringshold. Det virker ikke som vi har lært noe som helst av 22. juli. Trusselen kommer innenfra, fra høyreekstreme nordmenn. Sylvi Listhaugs uttalelser om «godhetstyranniet» og«alle som ikke er bekymret, lyver» bidrar til å skape et falsk inntrykk av at det norske samfunnet er under angrep, blir invadert. Ja, det norske samfunnet er forså vidt under angrep. Et angrep hvor man forsøker å skape en «oss mot dem»-mentalitet, skape en motsetning mellom folkeslag i stedet for mellom vanlige arbeidsfolk og borgerskapet.
 
Erna vil ikke be Sylvi Listhaug dempe seg. I mellomtiden kan Høyre/Frp-regjeringen drive med det den gjør best: senke skattene for de rike og selge folkets eiendom under påskudd av konkurranseutsetting og effektivisering. Samtidig pågår debatten om flyktningestrømmen som visstnok truer den norske modellen. Debatten er i seg selv er en trussel, fordi den forsøker å tvinge folk til trekke forhastede beslutninger basert på feilaktig informasjon. Eksempelvis da det ble hevdet at familiegjenforening vil føre til en dobling av antall asylsøkere, noe SSB kunne informere om at simpelthen ikke var basert på fakta.
 
Så lenge vi godtar dette vil det komme flere grupper som Soldiers of Odin, flere påtente asylmottak.  Det må stoppes før vi får se den neste påtente Riksdag.

Ungkommunistene i Norge

Anne-Katherin Gonzales
Nestleder

Alexander Nicolaysen Sørnes
Sekretær

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!