Terroren i Brussel

Norges Kommunistiske Parti fordømmer sterkt attentatene mot uskyldige mennesker fra hele verden i Brussel i dag, 22 mars.

Terroren kan bare overvinnes ved at krigene og konfliktene i Midtøsten stoppes. Her har USA, NATO og EU et hovedansvar.

Arbeiderklassen i Saudi Arabia, Qatar og Tyrkia må gjennom en revolusjon ta makten. Slik får arbeiderklassen stoppet sjeikdømmene, de lever i, i å støtte morderbanden IS med våpen og oljehandel.

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!