Makta til arbeidskjøperne

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser en arbeidsledighet på 4,8%. Det tilsier 134 000 personer helt uten arbeid, hvor 31 000 er under 24 år. Dette er den høyeste arbeidsledigheten i nyere tid.

I forhandlingene om lønns og arbeidsvilkår mellom LO Industri og NHO er det brudd og fare for streik.

Midt oppe i dette varsler butikkjeden Expert at de sier opp sin kollektive lønnsavtale og de ansatte skal over på prestasjons - og bonusrelatert lønn. Dette er fagforeningsknusing. De ansatte skal nå forhandle individuelt med arbeidsgiver om egen lønn. En slik ordning svekker de ansatte som nå blir stående alene med arbeidsgiver.

Sett i sammenheng er dette et gigantisk angrep på arbeiderklassens opparbeidede rettigheter og en splittelse av den styrke samhold gir. Samtidig viser det en aggressiv kapitalmakt som kun tenker på egne interesser og profitt.

Denne situasjonen blir en prøve på arbeiderklassens styrke, og hvor rakrygget og kompromissløst de tillitsvalgte er villige til å kjempe for og forsvare hele arbeiderklassens rettigheter og interesser.

En naturlig reaksjon er umiddelbart å iverksette en blokade av butikkjeden Expert, sette makt bak parolen "Arbeidermakt mot Kapitalmakt" og mobilisere til enhet på klassekampens grunn.

Geir Skavern,

Leder i Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!