Seiren følger våre faner!

Skrevet . Publisert i 2016

 

3500 ansatte innen hotell og restaurant gikk ut i streik fra klokken 08:00 søndag 24. april. Nok en gang ser vi en arbeidsgiver som ikke viser noen respekt for de som faktisk produserer verdiene i samfunnet.

Fellesforbundets medlemmer innen Riksavtalen er blant dem som tjener aller minst, og som fortjener et løft.

 

Norges Kommunistiske Parti støtter Fellesforbundets uttalelse om at arbeidsgivernes holdning til sine arbeidere er som et ønske om å holde de lavest lønnede nede. Dette kan ikke godtas!

 

Det norske arbeidslivet er under et aggressivt og offensivt angrep fra arbeidsgiversiden. I stadig flere sektorer reiser de krav som kun gagner kapitalens ønske om profitt, på bekostning av arbeiderklassens rettigheter og velferd. Skremselspropaganda om nedgangstider, utdaterte tariffavtaler og nødvendigheten av «mer fleksible løsninger» løftes frem ved forhandlingsbord og i media – Til fordel for hvem? Til dette må arbeiderklassen svare – som i Arne Paasche Aasens sang, fra da vi sammen bygde landet:

 

Mann og kvinne – vær på vakt,

Klar til stridens dag.

Seiren følger våre faner!

Arbeidsfolk – slå lag!

 

Norges Kommunistiske Parti støtter Fellesforbundets kamp for de lavtlønte.

Norges Kommunistiske Parti vil jobbe for en solidarisk fagbevegelse som støtter opp om sine arbeidskameraters krav – Med fellesskap, handling og aksjon!

Seiren følger våre faner!

 

Kapitalismen er problemet - sosialismen er løsningen!

Arbeidermakt mot kapitalmakt!

 

Geir Skavern,

Leder, Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

Utskrift