Krigerstaten Norge bryter folkeretten

Den norske regjeringen med støtte fra Arbeiderpartiet besluttet den 3. mai å sende 60 elitesoldater til Jordan for å bedrive «opplæring» av syrere til å kjempe mot IS. Den syriske regjeringen har protestert den 4. mai mot Norges neglisjering at ingen fremmede makter kan bedrive krigshandlinger i en annet suveren stat uten dennes regjeringens samtykke. Det som kalles opplæring er en direkte innblanding i et indre anliggende som det er landets legitime rett å bestemme over. Norge er igjen i ferd med å bryte folkeretten. At sikkerhetsrådet har gjort kampen mot IS legitim, betyr ikke at ethvert land etter forgodtbefinnende kan gå inn i Syria. Det Norge nå er med på er uten FN-mandat og dreier seg om aggresjonskrig mot et land med en regjering anerkjent av FN som den legitime. 

Nettopp i disse dager framforhandler USA og Russland en våpenhvile for byen Aleppo og det trengs ingen nye tiltak fra andre land som øker krigshandlingene i tiden framover. Fra alle realpolitiske hold, ikke minst fra ledende militære i USA, er det en erkjennelse at kampene i Syria må avsluttes og at det må til en politisk løsning. Det er tydelig at regjeringen og Arbeiderpartiet ikke har forstått dette. Den politiske liten i Norge har gitt USA og NATO full støtte i krigene i Afghanistan, Irak og i Libya. Påskuddet har vært å bringe demokrati og kamp mot islamske terrorister. Nettopp disse krigene har skapt monstre som al Qaida og IS og ødelagt suverene stater og drept hundre-tusener av sivile. Terroren i Midtøsten og sivilbefolkningens lidelser er større enn noen gang. Norge har et ansvar for millioner av flyktninger til Europa.
 
Norge Kommunistiske Parti mener IS kan ikke beseires med våpen men på sikt bare politisk-ideologisk. Vi blir indoktrinert med at IS som består av ca. 20 000 mennesker at alle andre 1,3 milliarder muslimer i verden truer alt og alle. Norge kan bidra med å få slutt på konfliktene i Midtøsten, bidra til å løse Palestinaproblemene og stoppe alle økonomiske bidrag til terroristorganisasjonene fra Saudi-Arabia, Qatar og NATO-landet Tyrkia. Det er bidrag til fred og ikke minst unngår at Norge utsettes for terrorhandlinger på vår jord.
Ved å bryte folkeretten og å bøye oss for USAs krav om deltakelse i krig er meningsløst og sikrer ikke vårt land mot terror.

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen
Leder

Harald Reppesgaard
Nestleder
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

E-post: nkp@nkp.no

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!