Løft jordbruket!

Skrevet . Publisert i 2016

Ku

Rekordmange støtter norsk jordbruk, viser en undersøkelse gjort av Ipsos MMI. Befolkningen vil ha et jordbruk av samme omfang som i dag. Undersøkelsen viser at trygg mat og selvforsyning er viktig for folk, samt levende bygder og bosetting i distriktene. Regjeringens jordbrukspolitikk er i direkte motsetning til det både bøndene og store deler av befolkningen ønsker.

Ingen kan nekte for at jordbruket er med på å sikre livsgrunnlaget i store deler av landet. For landets bosettingsmønster, selvforsyning, kultur og miljø har landbruket stor betydning. Norske bønder skaper tusenvis av industriarbeidsplasser og arbeidsplasser innenfor andre næringer.

Dagens regjering fører en jordbrukspolitikk etter EU-mønster. En politikk som vil legge til rette for industrielle driftsformer, på bekostning av spredt bosetting og levende bygder.

Bøndene la frem et krav på 860 millioner ved årets jordbruksoppgjør. Regjeringen svarer med å kutte i statens direkte støtte til bøndene med 70 millioner kroner. En økning i matprisene på 125 millioner gjør at tilbudet fra staten blir 90 millioner; Regjeringen svarer landbruksorganisasjonene med å legge frem et tilbud 770 millioner kroner under kravet fra bøndene.

Regjeringens tilbud vil, om det skulle bli resultatet, føre til økt nedlegging av bruk og fraflytting.

Norges Kommunistiske Parti vil ha økt fokus på at trygg mat fortsatt skal kunne produseres i hele Norge, på basis av mest mulig norske ressurser. Norges Kommunistiske Parti vil ha et jordbruk som løfter de små og mellomstore brukene. Norge må øke satsningen på økologisk matproduksjon og lokal, kortreist mat. Norges Kommunistiske Parti viser til at overføringene til jordbruket som andel av statsbudsjettet har falt betydelig gjennom flere tiår. Selvforsyningen har falt, og er nå dramatisk lavt. Denne utviklingen må snus nå!

Nå står Norges bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen mot regjeringen. Organisasjonene skal vite at de har bred støtte i den norske befolkningen. NKP støtter organisasjonenes rettferdige krav!

 

Fagligpolitisk utvalg,

Norges Kommunistiske Parti

Emneord: eu , eøs, Norges bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Utskrift