Lenge leve folkets antifascistiske seier!

initiative_logo_shmaia.jpg_545135976.jpg

Uttalelse fra sekretariatet i Det europeiske Initiativet.

Den store fedrelandskrigen til det sovjetiske folket mot nazi-Tyskland, som så ut til å være uslåelig på den tiden, og dets (folkets) allierte i Europa endte med at fascismen ble knust og betingelsesløs overgivelse.  9. mai er dagen som signaliserer slutten på 2. verdenskrig i Europa.  Den røde arme fullførte en stor folkeseier over fascismen da de heiste det røde sigd- og hammerflagget over Riksdagen.

Fascismen ble skapt og støttet av selve det kapitalistiske systemet som en utilslørt og reaksjonær form for borgerlig styre med formål å beskytte den kapitalistiske utbyttingen. Hovedgrunnen til Sovjet-Unionens kampkapasistet og utholdenhet var dens sosialistiske karakter, det faktum at folket hadde makten i egne hender.

Bevæpnete nasjonale frigjøringsbevegelser gikk inn på USSR’s side i mange europeiske land, bevegelser som handlet under lederskap av kommunist- og arbeiderpartiene. Kommunist- og arbeiderpartiene betalte selv en høy pris med sitt blod for å knuse fascismen.

Det kommunistiske Initiativet uttrykker konsekvent og klager på EUs hensikt om å radere folkets store antifascistiske seier, ved å gjøre 9. mai om til «Europas dag», viske den ut fra folkets historiske hukommelse og erfaringer. Initiativet kjemper mot det provokative og anti-historiske målet til EU og dens regjeringer som betrakter kommunistisk ideolog lik Nazi ideologi, identifiserer USSR som nazi-Tyskland, fordreining av den historiske sannheten, som opprettelsen av et EU-museum om europeisk historie som skal spre antikommunisme og spesielt hjernevaske ungdommen ved anti-historiske prekener. Vi fordømmer EU-politikken som faktisk støtter anti-kommunisme, forfølgelse og hindring av virksomheten til de kommunistiske partiene, slik det skjer i Ukraina, Polen, De baltiske stater osv. Vi fordømmer målet til den borgerlige klassen i EU om å gjøre kommunistsymbolene ulovlige samt hindringer når det gjelder å spre kommunistiske ideer. Vi protesterer mot de provokatoriske seremoniene som hyller nazi-kriminelle og kollaboratører, som i dag er blitt organisert sammen med sine politiske etterfølgere i land som er EU-medlemsstater.

Lenge leve folkets antifascistiske seier!

Den historiske sannheten kan ikke bli fordreid eller utradert.

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!