En seier for samhold!

Skrevet . Publisert i 2016

Streiken innen hotell og restaurant er avsluttet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige om en avtale som blant annet innebærer full innfrielse for kravet om reell lokal forhandlingsrett. Dette innebærer at det årlig, etter at det sentrale oppgjøret er vedtatt, skal avholdes reelle lokale lønnsforhandlinger – med utgangspunkt i den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. De tillitsvalgte gis innsyn i de økonomiske forhold ved sin arbeidsplass. En fire uker lang streik avsluttes, og er en stor seier for Fellesforbundet. Streiken har gitt medlemmene et bra økonomisk resultat.

Norges Kommunistiske Parti gratulerer Fellesforbundet, og gir samtidig forbundet honnør for en godt gjennomført streik. Streiken har gitt Fellesforbundet 1000 nye medlemmer fra bransjen, og bidratt til en viktig økning av organisasjonsgraden innfor en sektor med stort antall unge, kvinner og utenlandske arbeidstakere. Gledelig er det også å konstatere at Fellesforbundet har fått mange nye medlemmer fra andre bransjer også.

Vi i Norges Kommunistiske Parti gleder oss over at organisasjonsgraden innen hotell og restaurant øker slik at bransjens arbeidsmiljøutfordringer, useriøse virksomheter og sosial dumping kan bekjempes. En økning av organisasjonsgraden innen hotell- og restaurantbransjen vil sikre arbeidsforholdene for de ansatte, og gi økt kunnskap om- og oppfølging av reglene i det norske arbeidslivet.


Streiken innen hotell- og restaurant er en seier for arbeiderklassens solidaritet og samhold!

Norges Kommunistiske Parti var en av mange organisasjoner som så viktigheten av å bidra med streikevakter og med sympatiaksjoner. Det lokale engasjementet i LO-systemet forplantet seg opp i ledelsen til forbund som Industri Energi, Fagforbundet, Transportarbeiderforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Arbeidsmandsforbundet. Da disse forbundene signaliserte fra øverste hold at de var villige gå ut i sympatistreik, ble det for vanskelig for NHO å stå løpet ut. I tillegg slo arbeidsgiversidens samhold sprekker da hotelleier Anker STI meldte seg ut av NHO Reiseliv som følge av hotellstreiken.

Denne lærdommen må fagbevegelsen ta med seg videre. Samhold og aktivisme nytter!

Norges Kommunistiske Parti gratulerer Fellesforbundet med seieren de har gitt lavtlønnsgruppene innen hotell og restaurant.

Norges Kommunistiske Parti gratulerer norsk fagbevegelse med å ha synliggjort nytten i å stå sammen. La oss ta kampen videre, vokse oss større og stå stadig sterkere!

 

Geir Skavern

Leder,

Fagligpolitisk utvalg i Norges Kommunistiske Parti

 

Utskrift