Norsk spesialstyrke under USAs kommando skal trene syriske kampgrupper i Jordan til kamp på bakken inne i Syria.


 
Mandag 2. mai d.å. kunngjorde regjeringen at Norge sender en spesialstyrke på 60 soldater til Jordan «for å gi militær støtte til syriske opprørere som kjemper mot IS.» De skal delta i den amerikanske militæroperasjonen OIR. USA militære engasjement i Syria med støtte fra Norge er et brudd med folkeretten, da det ikke har støtte fra Syrias legitime myndigheter. Russland er invitert av Syria til å delta i kampen mot terroristorganisasjonen IS, Nusrafronten m.fl. Russland ba FNs Sikkerhetsråd svarteliste Jaysh al-Islam og Ahrar ash-Sham fordi de sloss sammen med terrorgruppene IS og Nusrafronten mot Syrias hær. Dette er USA klar over men blokkerte det russiske forslaget. USA bestemmer hvilke grupper Norges soldater skal trene, og det er nærliggende å tenke at nettopp disse gruppene blir trent og veiledet i kamp på syrisk territorium. USAs opphevet nylig våpenembargoen i stridsområdene for å gi «de som kjemper mot IS i Irak» tilgang til nødvendige stridsmidler.
 
USAs, franske, britiske og norske styrkers intervensjon i Syria under påskudd å skulle bekjempe IS, Nusrafronten m.fl. er klart brudd på folkeretten i den hensikt å nedkjempe Syrias legitime Asad-regjering. Dette følger suksessoppskriften på kaos fra den folkerettsstridige bombingen av Libya, med sterke bidrag til økning av flyktningestrømmen til Europa. 
 
Norges Kommunistiske Parti tar sterk avstand fra Norges støtte til stats-terrorismen som USA, NATO og deres allierte utsetter Midtøstens folk for. 

Norges Kommunistiske Parti, Sentralkomiteen 29. mai 2016

Svend Haakon Jacobsen 
Internasjonal sekretær

Emneord: nato

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!