Erklæring fra Initiativet vedrørende NATO toppmøtet i Warszawa


Vi sier NEI til imperialistisk aggressjon og kriger, NEI til NATO, NEI til kapitalismen

(Utarbeidet av Initiativets Sekretariat)

Kommunist- og arbeider partier, som deltar i det Europeiske Kommunistiske Initiativ, avviser NATO og de nye aggressive planer, som blir forelagt til godkjennelse på NATO toppmøtet i Warszawa den 8-9. juli 2016.

Vi sier NEI til NATO

NATO har en permanent militær tilstedeværelse i Sentral Europa og i Øst Europa. Den polske regeringen insisterer på å etablere permanente baser i Polen og på å få bygget et missil forsvars skjold i landet.

NATO sprer sine aktiviteter i Østersjøen og ekspanderer i hele verden.

NATO krever av alle medlemsstater, at de hever deres militære utgifter til minst 2% av bruttonasjonalproduktet og har planer om å oppta flere nye land i deres imperialistiske allianse.

NATO støtter det halvfascistiske og nasjonalistiske regime i Ukraina. De ledende NATO-landene ”overser”, at Ukraina ikke lever opp til Minsk avtalene. De unnskylder det ukrainske regime med henvisning til kommunistisk militær aktivitet i landet.

Vi protesterer

Vi protesterer mot NATOs aggressive planer om å plassere tropper og moderne militært utstyr tettere og tettere på Russland. På denne måte eskalerer de spenningen og skaper forutsetning for en krig i Europa på befolkningenes bekostning.

Vi protesterer mot NATOs planer om å oppstille nye våpensystemer og på denne måten intensivere våpenkappløpet. Vi protesterer mot å anvende midler på militær opprustning ved å overføre midler fra det sosiale område, fra helseområdet og fra utdannelse til å tjene imperialistenes forberedelse av kriger og intervensjoner.

Vi siger nei til imperialistenes kriger og intervensjoner

NATO er direkte ansvarlig for tidligere kriger mot befolkningene og for de farlige situasjoner, som er oppstått i mange regioner på jorden.

De voldsomme imperialistiske kriger i Afghanistan, Irak, Syria og Libya har medført hundrede tusener døde og sårede. Disse lands infrastruktur er ødelagt og livet for millioner av arbeidere er blitt dårligere.

Millioner av mennesker er blitt tvunget til å bli flyktninger og flykte fra sine hjem i forsøket på å finne et sikkert sted å leve for seg og sine familier.

Myrdende terrorist organisasjoner er blitt skapt og de blir understøttet av imperialistene; et frykteligt resultat av militære konflikter.

Vi sier NEI til det utbyttende kapitalistiske system

Det kapitalistiske system kan ikke sikre freden; kapitalismens innbyggde kriser, fattigdom og kriger går ut over befolkningene.

Kampen for fred, mot utbytting og for å tilfredsstille menneskenes behov er forbundet med kampen mot kapitalismen og for sosialismen.

Kommunist- og arbeider partier, som deltar i “Initiativet”, henvender seg til arbeidere og alle arbeidende mennesker:

  • For å styrke kampen mot våre lands deltakelse i de imperialistiske makters planer
  • For å forsterke solidariteten med befolkninger, som blir utsatt for imperialistiske intervensjoner
  • For å forsterke kampen mot monopolene, kapitalisme og bourgeoisi stater, som starter de imperialistiske intervensjoner og kriger
  • Vi støtter anti-imperialistene og freds og antikrigs bevegelsene i Europa for å styrke kampen mot de aggressive NATO planer
  • Vi tar initiativ til å organisere protest demonstrasjoner den 8. juli 2016
  • Vi bruker alle våre medier til å informere befolkningene og vi tar til motmæle foran USA og Polens ambassader i våre land.


Nei til imperialistiske kriger og aggressjon!

NEI til NATO!

NEI til kapitalismen!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!