Respekter folketsavgjørelse omnasjonalt selvstyre!

Det norske folket sier et rungende nei til EU medlemskap. Regjeringen fortviler over folkets beslutning i den saken. Uten folkets samtykke vil regjeringen derfor la Stortinget i en hastebehandling før sommerferien avgjøre om Norge skal underlegges EUs finanstilsyn. Norge vil med dette forslaget kunne gi fra seg all suverenitet i finanssektoren til EU.
Oppslutning fra folket mangler. Sentralkomiteen i Norges Kommunistiske Parti støtter ikke regjeringens forslag om suverenitetsavståelse til EUs finanstilsyn. Stortingsrepresentantene har ikke det nødvendige mandat, eller grunnlag, til å avgjøre en grunnlovsendring av dette kaliberet.
Grunnlovsforslaget krever ¾ dels flertall for å gå igjennom. Før sommerferien kan Norge være underlagt EUs finanstilsyn, som betyr at kopivedtak gjort av ESA på bakgrunn av anbefalinger fra finansnæringen bestemmer over norske finanser. Norge har ingen medbestemmelsesrett, og kan ikke unntas det som bestemmes.
Finansnæringens intensjoner er kapitalflyt og å avvikle hindringer for et fritt marked for finanstjenester. De statlige overbygningene, de offentlige eiendommene, naturressursene, infrastrukturen, arbeidsmarkedene, velferdsordningene og utdannelses -og forskningsinstitusjonene legges åpne for finanskapitalistisk utbytting.
Forslaget skal behandles etter §115, som hjemler suverenitetsavståelse på et begrenset område til en organisasjon Norge er medlem av. Siden Norge ikke er medlem av EU, blir forslaget behandlet med en omgåelse av medlemskapskravet i grunnloven vår. Selve behandlingen er dermed også grunnlovsstridig.
Behovet om å underlegge seg EUs finanstilsyn, kommer ikke fra folket, ei heller fra EU, men fra regjeringen. Regjeringen ønsker med dette å legge til rette for finansnæringen med 180 nye direktiver og forordninger. Forslaget kommer på tross av at finanskomiteen ikke har kunnet vise til at manglende norsk tilslutning hittil har skapt problemer.
EU-systemets kapitalistiske oppbygning, som fører til finanskriser og eurokriser, viser blant annet sårbarhet i finans -og bankvesenet. Dette går ut over arbeiderklassen. Kapitaleierne taper ikke på kriser. Vedtak av et slikt forslag gagner ene og alene kapitalen, og legger bit for bit til rette for norsk EU medlemskap, innføring av TTIP, og går direkte imot folkets nei.
Verken Sveits eller Storbritannia ønsker å underlegge seg EUs finnanstilsyn. Det er også underlig at Stortinget skal avgjøre saken, like før den britiske folkeavstemningen som kan ende i at Storbritannia, og London som europeisk finanssentrum, forlater EU for godt.
Stopp regjeringens galskap. Slå ring rundt grunnloven og norsk suverenitet, og respekter folkets beslutninger. Ut av EØS nå!

Norges Kommunistiske Parti

Runa Evensen Stig Ødegaard
Leder 1. sekretær

Emneord: eu , finanstilsynet, stortinget, regjeringen

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!