Terror et produkt av USAs og NATOs kriger

Skrevet . Publisert i 2016

 
To grufulle terrorangrep inntraff på kort tid.  Tyrkia og Irak har blitt rammet og dødstallene er store.
 
Angrepene får ikke den oppmerksomheten i vestlige medier som de ville få om de hadde skjedd på europeisk jord.  Det både sårer og skremmer oss mer når terroren slår til nærmere hjemme, men ingen terroroffer er ikke mindre verdt enn andre.  Om det er Tyrkia, Irak, Frankrike eller Belgia, så er det uskyldige mødre, fedre, sønner og døtre – arbeidere og studenter - som har blitt drept og et utall antall etterlatte står igjen med smerte, sorg og frykt.
 
Faktum er at en brøkdel av verdens terrorangrep skjer i Europa. 80 % av disse grufulle handlingene skjer i Afghanistan, Irak, Nigeria, Pakistan og Syria. 
 
Tyrkia og Irak var utsatt for store angrep. Det er muslimske land under en religiøs høytid (Ramadan ) som rammes.  Angrepene er utført av en islamsk terrorgruppe med Islamske fundamentalister  som mener deres tro og tradisjon er den eneste rette. 
 
Den islamske staten har påtatt seg ansvaret for angrepene i Tyrkia og Irak. En rapport utgitt i 2015 viste til at 82 til 97 % (!) av de som er drept av terror var muslimer. En rapport fra 2009 viser til at Al Qaida dreper sju ganger så mange muslimer som ikke-muslimer.
 
Al-Qaida og Den islamske stat er produkter av vestlig krigføring. USA- og NATO-ledede operasjoner har både gjort våpen, penger og andre ressurser tilgjengelig for ytterliggående religiøse fanatikere. Videre har Vestens plyndring, undertrykking og utbytting av land i Midtøsten beredt grunnen for at terrorgrupper får oppslutning og rekrutterer blant lokal befolkningen.
 
Frykten for terrorisme og rekruttering til terrorgrupper fra Norge og Europa vil øke dersom den økonomisk utviklingen fortsetter. Den øker forskjellene mellom fattig og rik, fjerne tilgang på universelle rettigheter, som helsevesen, skole og sosialhjelp, og utvikler et samfunn uten integrering og inkludering av flyktninger.  Omsorg koster penger, men omsorg danner varige bånd mellom mennesker.
 
Norges Kommunistiske Parti krever langt mer av våre politikere! De må ta ansvar for sine medmennesker, og ikke bare forsvare egne posisjoner og bånd til storkapitalen.
 
Vi må kreve at vi ikke blindt følger USA – med følger folkets vilje om å være en fredsnasjon!
Vi må kreve at Norge går ut av NATO
Vi må kreve at Norge aldri blir en del av en felles EU-hær!
Vi krever stopp i innkjøp av nye krigsfly.
Vi må velge menneskene foran våpenindustrien og imperialisme!
 

Harald Reppesgaard
Nestleder
Norges Kommunistiske Parti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norges Kommunistiske Parti
Helgesensgt. 21, 0553 Oslo

E-post: nkp@nkp.no

Utskrift