Stopp NATO

Skrevet . Publisert i 2016

Som militærmakt for de rikeste vestlige kapitalistlandene er NATO en krigsallianse for å fremme egne økonomiske og maktpolitiske interesser, som truer menneskeheten. NATO er den millitære garantist for en verdensorden, der 1 % eier 70 % av verdens formuer.

Etter NATOs feilslag i Irak, Afghanistan og Libya er Russland nå utpekt som fienden. NATO er i gang med en livsfarlig konfrontasjonslinje, som omfatter de nordiske land, og kan bety krig på nordisk jord. Ved å opprette og bygge ut permanente NATO-baser i Øst-Europa med “raske innsatsgrupper”, militær opprustning og NATO-øvelser tett på Russlands grenser, og  ved bygging av NATOs rakettforsvar i Polen og Romania, forsøker man å rettferdiggjøre flere utgifter til krigsforberedende tiltak.

På møtet mellom krigsministrene i NATO, i Brüssel i februar og i Polen nå i sommer, ble det vedtatt å plassere «multinasjonale enheter» i Øst-Europa, intensivere militæralliansens tilstedeværelse i Middelhavet, og at medlemslandene skal øke sine bidrag til NATO. USA har krevd at utgiftene for militære styrker i Europa skal økes med 3,4 milliarder US-dollar.

Russland er ikke en fiende, men presses stadig hardere av NATOs nye baser i Nord -og Øst-Europa.

NATO vil ha alle de nordiske landene som allierte, og at de skal delta i militære øvelser, gå til krig mot Russland og dekke utgiftene. Vi vil ikke akseptere dette.Sverige og Finland er ikke medlemmer av NATO. Likevel er de med i en del av NATOs aktiviteter. Vertskapsavtalen betyr tettere bånd til NATO. Avtalen åpner for utplassering av atomvåpen i Sverige og Finland. Avtalen åpner for utplassering av atomvåpen i Sverige og Finland. I tillegg planlegges det at de fem nordiske land skal ha et utvidet militært samarbeid for å imøtegå den påståtte militære «trusselen» fra Russland. Forsvarsministrene i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island vil også ha et utvidet nordisk militært samarbeid, og et utvidet samarbeid med de baltiske land. Dette er forberedelser til Sveriges og Finlands NATO medlemskap.

Jo mer krisene hoper seg opp i kapitalismen, jo mer brutale metoder brukes for å tvinge gjennom profittinteressene til konserner, banker og rustningsindustri. Vi ser det i forslagene om en transatlantisk såkalt frihandelsavtale mellom EU og USA; TTIP, i TISA-avtalen, samtidig med satsing på mer militærmakt. 

Menneskene i de europeiske land blir tapere, når enorme midler på ny skal pøses inn i opprustning. I et EU med millioner av arbeidsledige, med lønnsnedgang, nedbygging av sosiale sikkerhetsnett og velferd, er dette en forakt for arbeiderklassens rett til fred og et trygt liv.

Det det er behov for er avspenning og samarbeid over grensene.

Styrk kampen for fred og nedrustning.

Styrk kampen mot nordisk medlemskap i NATO og deltakelse i krigsøvelser.

Fred med Russland – Nei til krig.

Nordisk sommerleir 2016

Sveriges Kommunistiske Parti - Kommunistisk Parti i Danmark - Norges Kommunistiske Parti -

Danmarks Kommunistiske Parti - Finlands Kommunistiske Parti

Unknown.jpegUnknown-2.jpegUnknown-1.jpegUnknown-3.jpegUnknown.png

Utskrift