Forskjellsbehandling - Valglovens mangel på demokrati.

Partier som er registret i partiregisteret kan stille til valg om de fikk 500 stemmer i ett fylke eller mer enn 5000 stemmer på landsbasis ved forrige valg.     

NKP vil stille til valg i alle fylker og har kandidater til det. Men ovennevnte administrative overgrep i valgloven gjør at vi må spørre folk om tillatelse til å stille liste. Mange gir sin underskrift og støtter vår demokratiske rett. Mange tror ikke at vi har en slik udemokratisk valglov. Nordmenn liker å tro at vi lever i et demokratisk samfunn.  
 
Det binder energi og tid å forklare folk hvorfor vi må samle underskrifter og at underskriftslisten ikke er en stemmeseddel. Så må vi forklare at underskriftslistene blir makulert av fylkeskommunen etter telling og godkjenning.
Paradoks at de som har mange medlemmer og dermed lett for å samle underskrifter slipper, mens de som har færre medlemmer og mindre ressurser skal måtte gjøre det. Tid og krefter skulle vært brukt på politisk arbeid.

Norges Kommunistiske Parti
v/leder Runa Evensen
 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!